Onterven via levensverzekering niet meer mogelijk

Reservataire erfgenamen kunnen niet langer onterfd worden via een levensverzekering. Vanaf 21 januari 2013 kunnen ze bij het overlijden van de verzekeringnemer de inkorting of inbreng vorderen van de volledige verzekeringsprestatie. Voorheen kon dit alleen t.o.v. de betaalde verzekeringspremies en voor zover de premies buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand van de (overleden) verzekeringsnemer.

Wettelijke reserve

Reservataire erfgenamen (kinderen, echtgenoten, wettelijk samenwonende partners en in bepaalde gevallen de ouders) kunnen niet onterfd worden. Zij hebben recht op een voorbehouden deel van de erfenis, de zogenaamde wettelijke reserve. Alleen het overige deel van de erfenis, de beschikbare reserve, kan besteed worden aan schenkingen onder levenden en legaten.

Wanneer nu blijkt dat het beschikbare gedeelte overschreden is en aan de reservataire erfafspraken niet kan worden voldaan, dan kunnen de reservataire erfgenamen (of hun rechtverkrijgenden) de inkorting vragen om hun rechten te doen gelden. Door inkorting kunnen ze een deel of het geheel van het laatste testament en eventueel de laatste schenking(en) invorderen totdat de wettelijke reserve is bereikt voor de reservataire erfgenaam.

Levensverzekering

Men kon deze regels ontlopen door in een levensverzekeringscontract een derde als begunstigde aan te duiden. In geval van overlijden van de verzekeringnemer zijn de premies die hij heeft betaald, immers niet aan inbreng of inkorting onderworpen, behalve als deze kennelijk buiten verhouding staan tot zijn vermogenstoestand. In dat geval mag de inbreng of de inkorting het bedrag van de opeisbare prestaties niet overschrijden. Het gaat hier echter alleen over de betaalde premies en niet over het kapitaal van de levensverzekering.

Op 26 juni 2008 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het betrokken artikel 124 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst ongrondwettig is, in zoverre het ertoe leidt dat, bij een spaarverrichting door de erflater in de vorm van een gemengde levensverzekering, de reserve niet kan worden aangevoerd ten aanzien van het kapitaal.

Nieuw artikel 124

De wetgever komt nu tegemoet aan die uitspraak en zorgt voor een nieuw artikel 124 waardoor de inkorting en inbreng geldt voor de volledige verzekeringsprestatie bij overlijden van de verzekeringnemer, dus ook het gewaarborgde kapitaal. De wettelijke erfgenamen krijgen hierdoor waar ze recht op hebben.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]