Koudegolf verhoogt kans op waterschade

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, waarschuwt dat woningen en gebouwen bij de aanhoudende vrieskou mogelijk schade kunnen oplopen. Vooral de waterleidingen zijn kwetsbaar, maar ook verstopte dakgoten en insijpeling van het smeltwater via het dak kunnen leiden tot waterschade.

Kwetsbare leidingen

De voorbije weken dook het kwik meermaals onder de -5 graden. Een temperatuur die soms volstaat om schade toe te brengen aan waterleidingen, kraantjes of zelfs machines en ketels. Schade aan waterleidinginstallaties komt vooral voor bij plotse vriestemperaturen van –5 graden of lager, maar ook bij langdurige perioden van matige vorst. Vooral installaties met stilstaand water of zeer weinig verbruik zijn kwetsbaar.

Bewoners en eigenaars van weekendhuisjes of tweede verblijfplaatsen waar tijdens de winter geen waterverbruik is, doen er goed aan hun binneninstallatie helemaal te ledigen of voor voldoende verwarming te zorgen. De meeste verzekeringscontracten schrijven dit trouwens voor. In de winter is het niet raadzaam een gebouw onverwarmd of met open vensters achter te laten.

Diverse vormen van waterschade

Assuralia herinnert de verzekerden er ook nog eens aan wat er precies allemaal gedekt wordt door de waarborg waterschade. De precieze draagwijdte kan variëren van de ene maatschappij tot de andere.

Deze polissen dekken meestal de schade aan goederen die het resultaat is van insijpeling langs het dak, of van een lek of barst in de waterleidingen. De verzekeraar vergoedt dus normaal gezien de schade aan tapijt, behang, parket, enz.

Hij dekt ook de reddingskosten die, zoals de wet en het contract het eisen, gemaakt werden om het schadegeval te voorkomen of er de gevolgen van te beperken. Verzekerden hebben namelijk de plicht om zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om de kosten te beperken. De verzekering kan, wanneer het contract in deze waarborg voorziet, ook instaan voor de opzoekingskosten, om het lek op te sporen, wat zeer duur kan uitvallen.

Uitsluitingen

Daartegenover staat dat de verzekering een aantal beperkingen kent. Zo betalen de verzekeraars meestal de herstellingen niet terug aan de installatie waar het lek of de barst zich heeft voorgedaan. Zij betalen evenmin schadevergoeding voor gebouwen die bij vriesweer zonder bescherming worden achtergelaten. Het is aanbevolen na te kijken wat de polis hierover vermeldt.

Bijkomende tips

Meer informatie en bijkomende tips over waterschade kan u terugvinden op de website van Assuralia.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]