Lijst van beroepsziekten wordt uitgebreid

Personen die leiden aan een beroepsziekte kunnen hiervoor een schadevergoeding ontvangen van het Fonds voor Beroepsziekten. De voorbije maanden is de lijst met beroepsziekten die hiervoor in aanmerking komen uitgebreid met tendinitis van de bovenste ledematen en het hypothenar-hamer-syndroom.

Lijstziekte

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moet de persoon in kwestie bewijzen dat hij aan een van de lijstziekten lijdt en dat het beroepsrisico bestaat. Tijdens zijn arbeid moet hij namelijk blootgesteld zijn aan bepaalde schadelijke stoffen of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot de beroepsziekte.

Hierbij kan het slachtoffer een weerlegbaar vermoeden inroepen. Als hij gewerkt heeft in bepaalde bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen, wordt er vermoed dat hij blootgesteld is aan bepaalde schadelijke stoffen of omstandigheden.

Het is voldoende dat het slachtoffer blootgesteld was aan het risico gedurende een deel van de periode dat hij werknemer was. Men heeft het over een schadelijke invloed die eigen is aan het beroep en die beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen. Bovendien moet de blootstelling de overwegende oorzaak van de ziekte zijn volgens algemeen aanvaarde medische inzichten.

Open systeem

Daarnaast kunnen ook aandoeningen die niet op de lijst voorkomen, erkend worden als beroepsziekte. Dit ‘open systeem’ groepeert ziekten die op een bepalende en rechtstreekse wijze het gevolg zijn van de beroepsuitoefening.

Hier is de bewijslast veel zwaarder. De betrokkene moet naast de beroepsziekte en het beroepsrisico, ook de bepalende factor bewijzen. Het is echter niet vereist dat de uitoefening van het beroep de enige of de overwegende oorzaak van de ziekte is.

Nieuwe aandoeningen op de lijst

Op 1 november 2012 werd de lijst aangevuld met ‘Aandoeningen van de pezen, peesscheden en spier- en peesaanhechtingen (tendinitis) van de bovenste ledematen veroorzaakt door overbelasting van deze structuren ingevolge krachtige, repeterende bewegingen of ingevolge ongunstige houdingen’. Voordien was deze aandoening enkel erkend voor schouwspelartiesten.

Vanaf 28 januari 2013 wordt ook ‘trombose of aneurysma van de arteria ulnaris ter hoogte van de hypothenar, gepaard gaand met angioneurotisch syndroom of ischemie, veroorzaakt door repeterende slagen met of op de hypothenar (hypothenar-hamer-syndroom)’ toegevoegd. Het syndroom doet zich voor wanneer men herhaaldelijk de palm van de hand gebruikt om zaken te verpletteren, samen te drukken of te verdraaien, bijvoorbeeld bij het gebruik van een drilboor.

Door ze aan de lijst toe te voegen, wordt het veel gemakkelijker voor personen die lijden aan deze aandoeningen om een schadevergoeding te ontvangen. Slachtoffers moeten namelijk niet langer bewijzen dat hun aandoening aan hun werk te wijten is. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat het aantal aanvragen zal toenemen.

De volledige lijst is terug te vinden op de website van het Fonds voor Beroepsziekten.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]