Strengere regels vervroegd pensioen voor zelfstandigen afgezwakt

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen zijn in maart 2012 aanzienlijk verstrengd. Maar de wetgever heeft het nieuwe regime eind vorig jaar enigszins getemperd, door extra overgangsregelingen te voorzien. Die treden in werking vanaf 1 januari 2013.

Vervroegd pensioen

De pensioenleeftijd van 60 jaar waarop zelfstandigen met vervroegd pensioen kunnen, wordt vanaf 2013 jaarlijks met 6 maanden verhoogd om in 2016 op 62 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde van 35 jaar wordt geleidelijk opgetrokken. Vanaf 2013 wordt die vereiste op 38 jaar gebracht, vanaf 2014 op 39 jaar, en vanaf 2015 op 40 jaar. Ook bij de overheid en in de privésector worden de voorwaarden voor vervroegd pensioen geleidelijk strenger.

Versoepeling

Net als bij de werknemers werden heel wat overgangsmaatregelen voorzien, om de overgang naar het strengere regime vlot te laten verlopen.

Zo zal men bij lange loopbanen van 40 jaar en meer toch nog op een jongere leeftijd met vervroegd pensioen kunnen gaan. En wie op 31 december 2012 of daarna voldoet aan de voorwaarden voor vervroegd pensioen maar toch wil doorwerken, behoudt het recht om met vervroegd pensioen te gaan, ook al zou hij nadien niet aan de inmiddels strengere voorwaarden voldoen. Het verworven recht op vervroegd pensioen is definitief.

Nieuwe wet

Een nieuwe wet van 21 december 2012 voegt daar nu nog een paar maatregelen aan toe. Bedoeling is om zelfstandigen die volgens de oude regeling op een, twee of drie jaar van het vervroegd pensioen zijn, niet al te zwaar te belasten.

Concreet betekent dit dat zelfstandigen, die ten laatste op 31 december 2012 de leeftijd van 57 tot 61 jaar bereiken en die een loopbaan hebben van minstens 32 jaren, hun vervroegd pensioen maximaal twee jaar moeten uitstellen in vergelijking met de vroegere regeling. In die gevallen kan het vervroegd pensioen ten vroegste ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de 62e verjaardag.

De nieuwe wet zorgt er ook voor dat alle zelfstandigen die in de loop van eenzelfde jaar aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen, hun pensioen op basis van dezelfde voorwaarden kunnen opnemen. Dit betekent dat voor de pensioenen die in januari 2014, 2015 of 2016 ingaan, de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden vastgesteld worden in december van het voorgaande jaar.

Zo gaat het pensioen van een zelfstandige die op 31 december 2013 voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden ten vroegste in op 1 januari 2014. Strikt genomen zou hij dus onder de strengere voorwaarden voor 2014 vallen. Vandaar dat de wetgever hier een correctie inlast.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]