Pilootproject rond beroepsziektenpreventie

Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten mag proefprojecten opzetten rond preventie van beroepsziekten. De resultaten die ze opleveren zal men kunnen gebruiken om de lijst met beroepsziekten bij te werken.

Vergoedingsregeling

De Beroepsziektenwet voorziet in een specifieke vergoedingsregeling voor slachtoffers van beroepsziekten. Het Fonds voor de beroepsziekten komt in de eerste plaats tussenkomen als de persoon in kwestie bewijst dat hij een aandoening heeft die voorkomt op de lijst met beroepsziekten. Voor die zogenaamde ‘lijstziekten’ zoals stoflong en tuberculose is de bewijslast voor het slachtoffer minder zwaar. Wie kan bewijzen dat hij een lijstziekte heeft, moet enkel nog het beroepsrisico bewijzen.

Daarnaast is er ook een ‘open systeem’ voor aandoeningen die niet op de lijst voorkomen. Het gaat om ziekten die op rechtstreekse het gevolg zijn van de beroepsuitoefening. Hier is de bewijslast veel zwaarder omdat het slachtoffer ook de bepalende factor moet bewijzen.

Via dit dubbele systeem tracht de Beroepsziektenwet deze complexe materie te vatten. Allerlei technologische ontwikkelingen hebben immers gezorgd voor een enorme toename van de mogelijke oorzaken van beroepsziekten.

Proefprojecten

Om het proces in de praktijk vlotter te laten verlopen, krijgt het Fonds voor de beroepsziekten de mogelijkheid om preventiemodellen voor beroepsziekten in de praktijk uit te testen via proefprojecten. Met die praktijkervaring kunnen ze voorstellen formuleren op het vlak van preventie. En die expertise is ook noodzakelijk om nieuwe aandoeningen op de lijst van de beroepsziekten te kunnen plaatsen.

Preventieve maatregelen kunnen bijvoorbeeld gericht worden op personen die de eerste symptomen van een ziekte hebben of die een zekere vorm van verhoogde vatbaarheid vertonen. Succesvolle preventieve maatregelen kunnen dan later algemeen toegepast worden.

De organisatie van de proefprojecten gebeurt op voorstel van de wetenschappelijke raad van het fonds, met als doel het verergeren van de ziekte te voorkomen.

Voorwaarden

Een KB van 29 januari 2013 voegt daar nu een reeks voorwaarden aan toe. Het beheerscomité van het fonds kan namelijk beslissen over een ‘pilootproject inzake preventie’ voor zover de Wetenschappelijke Raad dit aan het beheerscomité voorstelt om de verergering van een ziekte te voorkomen. Het fonds kan ‘partners’ inschakelen om mee te werken aan de uitvoering. De projecten duren maximaal 3 jaar en moeten gericht zijn op een bepaalde doelgroep.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]