Rechtsbijstand in de autopolis

Een van de dekkingsopties bij het onderschrijven van een autopolis is de rechtsbijstandverzekering. Deze komt tussen als er geschillen zijn in verband met uw voertuig. In de eerste plaats verleent hij advies over de rechten van de verzekerde en zal hij, indien nodig, de rechten die in de polis bepaald zijn verdedigen.

De rechtsbijstandsverzekering kan zowel worden aangesproken in de gevallen waarin de verzekerde een eis stelt als wanneer hij zelf voor de rechtbank gedaagd wordt. Het is daarbij niet noodzakelijk dat het effectief tot een gerechtelijk procedure komt. Heel veel geschillen worden minnelijk geregeld. Is er geen akkoord over een minnelijke oplossing, kan de zaak voor de rechter gebracht worden. In dat geval zal de verzekeraar tussenkomen voor de proceskosten en de erelonen van de advocaten.

Wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen, zal de rechtsbijstandverzekering u zo goed mogelijk verdedigen. De verzekering komt echter niet tussen voor administratieve of strafrechtelijke boetes.

Vrije keuze van advocaat

Gaat u niet akkoord met het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar omtrent de regeling, kan u de objectiviteitsclausule inroepen. Dit houdt in dat u advies van een advocaat kunt inwinnen. Bij rechtsbijstand kan u altijd zelf vrij uw advocaat kiezen. Als hij uw mening deelt, betaalt uw verzekeraar zijn ereloon. Deelt hij ze niet, dan moet u de helft van het ereloon zelf betalen.

Ook dan kan u nog naar de rechter stappen. Als u de zaak wint, vergoedt uw rechtsbijstandverzekeraar de gerechtskosten en de kosten van uw advocaat. Verliest u de zaak toch, dan moet u die kosten zelf dragen.

Als de tegenpartij in rechtsbijstand bij dezelfde verzekeraar is verzekerd, kan zich een belangenconflict voordoen. De verzekeraar moet u hierover inlichten. In dat geval kunt u onmiddellijk een eigen advocaat aanstellen en zal uw rechtsbijstandverzekeraar zijn ereloon terugbetalen.

Afzonderlijke polis

Misschien voelt u zich meer aangesproken door een afzonderlijke, globale rechtsbijstandverzekering. Ze kan dekking verlenen voor heel wat juridische problemen die in de rechtsbijstandwaarborgen in auto niet verzekerd zijn, zoals bijvoorbeeld een betwisting van uw belastingberekening of huurgeschillen. 

26.12.2018

Vrijwillige en opzettelijke schadegevallen Lees meer

20.12.2018

Branden en explosies zorgen voor de grootste schades bij bedrijven Lees meer

17.12.2018

Zelfstandigen hebben nood aan informatie over aanvullende pensioensopbouw Lees meer

30.11.2018

Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden' Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]