Uitzonderlijk vervoer: rijverbod versoepeld, meer politiebegeleiding, nieuwe signalisatie

Vanaf 10 april 2013 worden de rijverboden voor uitzonderlijk vervoer op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidingsvoorwaarden: de politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coördinatoren komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele rechthoekige oranje en gele panelen ‘uitzonderlijk vervoer’ kan je de wagens binnenkort ook herkennen aan de ‘vierkante, gele borden met logo in zwart opschrift’.

Rijverboden versoepeld

Vanaf 10 april 2013 geldt overdag (6-21u) een algemeen rijverbod op wegen en autosnelwegen voor uitzonderlijke voertuigen breder dan 4m. Uitzonderlijke voertuigen breder dan 3,5m mogen overdag niet op autosnelwegen met minder dan 3 rijstroken (in de gevolgde rijrichting). Ook voor uitzonderlijk transport langer dan 30 meter geldt een algemeen rijverbod tussen 6-21u. In tegenstelling tot vandaag is er overdag geen rijverbod meer voor uitzonderlijke voertuigen hoger dan 4,30m.

Uitzonderlijk transport is nog steeds verboden op feestdagen. Dat rijverbod gaat voortaan in ‘daags voordien om 16u’. Het eindigt de dag zelf om middernacht, in plaats van tot 9u de dag nadien. Ook het rijverbod in het weekend wordt versoepeld en geldt vanaf zaterdag 12u (i.p.v. 6u) tot zondag middernacht (i.p.v. maandag 9u). Kraanauto’s met een massa van maximum 96ton of minder dan 3m breed vallen niet meer onder dit rijverbod.

Rijden tijdens de spitsuren blijft verboden, al is dit nu van 7u tot 9u en 16u tot 18. Bovendien geldt dit verbod op alle wegen en autosnelwegen. Uitzonderlijk transport met een massa van maximum 60 ton dat niet breder is dan 3,5m en niet langer dan 27m mag vanaf dan wel de baan op tijdens de spits. Voor zover de vergunning tenminste geen voorschriften voorziet die een invloed kunnen hebben op de doorstroming van het verkeer.

De vergunning kan nog steeds specifieke voorschriften bevatten die afwijken van de wettelijke rijverboden. Net als vroeger gelden de verkeersverboden niet voor landbouwvoertuigen en blijft het rijverbod bij verminderde zichtbaarheid behouden.

Politiebegeleiding bij overrijden brug

Uitzonderlijk transport moet binnenkort geëscorteerd worden door de politie om een brug over te rijden op een autosnelweg of een weg verdeeld in 4 of meer rijstroken waarvan er minstens 2 bestemd zijn voor elke richting en waarop de maximale toegelaten snelheid hoger is dan 70km/u, indien de vergunning een overschrijding aan maximum 5 km/u voorschrijft.

 Politiebegeleiding is momenteel alleen verplicht

voor het rijden in tegengestelde zin van het verkeer op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt;

voor het oversteken van de opening in de middenberm van een autosnelweg of van een weg verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er minstens twee zijn bestemd voor elke rijrichting;

wanneer het tegenliggend of het in de rijrichting rijdend verkeer moet worden gestopt op openbare wegen waar de toegelaten maximumsnelheid méér dan 70km/u bedraagt.

Nieuw signalisatiebord op voertuig

Uitzonderlijke voertuigen kunnen, naast de traditionele rechthoekige panelen in het oranje of het geel met daarop ‘uitzonderlijk transport’, ook uitgerust worden met een vierkant bord (zijden 0,5m). Dit paneel draagt een zwart logo op een gele lichtweerkaatsende achtergrond en wordt omkaderd door een zwarte streep van 0,02m. Een rechthoekig bord of één vierkant bord zowel op de voor- als de achterkant van het voertuig (40cm van de grond) volstaan.

Uitzonderlijk vervoer

De panelen of opschriften moeten niet langer verwijderd worden ‘van zodra het voertuig niet meer beantwoordt aan de kenmerken van een uitzonderlijk voertuig’. Het is voldoende dat ze onzichtbaar worden gemaakt.

Veiligheidsuitrusting

Wanneer de coördinatoren of begeleiders aanwijzingen moeten geven buiten het voertuig, zijn ze vanaf 1 september 2013 verplicht om een gele jas te dragen en eventueel een broek of een overall van dezelfde kleur. Centraal op de rug van de jas of overall wordt het zwarte logo geplaatst zoals dat ook voorzien is op het nieuwe vierkante signalisatiepaneel.

Gemeenteraden mogen aanvullende reglementen vaststellen waarbij de toepassing van de bepalingen wordt geschorst of gewijzigd voor het verkeer tussen laad- en loskaaien, opslagplaatsen, hangaars en magazijnen binnen de zee- of rivierhavens.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]