Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringen

Belgische belastingplichtigen zullen vanaf het aanslagjaar 2013 in hun belastingsaangifte moeten aangeven of en in welk land ze buitenlandse levensverzekeringen hebben. Informatie over de gestorte premies of de opgebouwde reserves zijn niet nodig. Het bewust niet vermelden van een dergelijke verzekering kan worden geïnterpreteerd als een poging om vermogen verborgen te houden. Dit kan aanleiding geven tot een fraudeonderzoek.

Deze aangifteplicht verhoogt de druk op fiscale zondaars om niet-aangegeven kapitalen te regulariseren die ze hebben ondergebracht in levensverzekeringen. Regularisatie komt vanaf 2 juli neer op een tarief van 35% voor verjaarde in de levensverzekering ingebrachte kapitalen. Als de fraude niet verjaard is, maakt de fiscus tussen gewone fraude en ernstige en georganiseerde fraude. Bij gewone fraude wordt de ontdoken belasting verhoogd met een boete van 15%. Bij ernstige en georganiseerde fraude bedraagt de meerkost 20%.

Kapitalen in een levensverzekering kunnen alleen nog worden geregulariseerd voor de kenbaar ontdoken belasting verhoogd met 10%. Een vroegtijdige afkoop van die levensverzekeringen biedt evenmin een oplossing. U kunt met die centen nergens naartoe en soms worden zelfs hoge uitstapkosten aangerekend als u vervroegd uitstapt. Een ander nadeel bestaat in een roerende voorheffing van 25% op de geïnde inkomsten wanneer je een tak 21- of tak 23 verzekering afkoopt voor het verstrijken van een periode van acht jaar. Wegens een afkoop in 2013 ontsnapt u evenmin aan de verplichte aangifteplicht sedert 1 januari 2013.

11.09.2019

2019-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land Read more

05.09.2019

Rijbewijs en kinderen Read more

02.09.2019

Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico’s Read more

30.08.2019

Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020 Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]