Verzeker uw bedrijf tegen online risico’s

Volgens Robert Mueller, directeur van de FBI, zijn er maar twee soorten bedrijven: “diegene die het slachtoffer zijn geweest van hacking, en diegene die het nog zullen worden”. Meer en meer ondernemingen hebben een aanwezigheid op het internet of verwerken hun gegevens via een (al dan niet intern) netwerk. Hierdoor stellen ze zich bloot aan cyber risico’s. Daarbij kan het bedrijf ook reputatieschade oplopen. Wat kan u als bedrijf doen om u hiertegen te verzekeren?

De twee belangrijkste vormen van cyber risico zijn de aanval en de schending van de data. Bij de eerste ondervindt de werking van (een deel van het) bedrijf hinder door bijvoorbeeld een virus, een sabotage van het systeem of een Ddos-aanval. Bij de tweede worden er gegevens van het bedrijf of gegevens die binnen het bedrijf worden verwerkt gestolen, verwijderd of publiekgemaakt, waarvoor het bedrijf zelf aansprakelijk kan worden gesteld.

Als gevolg van de opmars van nieuwe technologieën, cloud computing en het toenemende belang van social media, is het voor bedrijven steeds belangrijker om zich tegen deze risico’s te wapenen.

Traditionele polissen zijn onvoldoende

Ondanks de hinder en de kosten die dergelijke voorvallen met zich meebrengen, zullen ze slechts in zeer uitzonderlijke gevallen fysieke schade veroorzaken. Om deze reden zullen de meeste schade- en aansprakelijkheidspolissen in deze gevallen niet tussenkomen, omdat hier doorgaans een bewijs voor materiële schade wordt gevraagd.

Om online risico’s te dekken, zijn er twee mogelijkheden. Er kan ofwel een uitbreiding voorzien worden op de bestaande schade- of aansprakelijkheidspolissen, of er kan een aparte cyber risico-polis worden afgesloten.

Wat wordt gedekt?

Een cyber risico-polis komt tussen als u zelf schade lijdt als gevolg van een online risico. Dit kan gaan van de kosten om opnieuw de verloren gegevens samen te stellen tot de bedrijfsschadekosten als gevolg van een netwerk dat een tijdlang heeft stilgelegen. Ook een dekking tegen cyberdiefstal en cyberafpersing behoort tot de mogelijkheden.

Maar ook uw aansprakelijkheid kan in gedrang komen. Daarom verlenen dergelijke polis ook dekking voor inbreuken in verband met privacy, zoals na het onbedoeld vrijgeven van persoonlijke gegevens, wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, of als er schade ontstaat aan netwerken of gegevens van derden. Daarnaast komt de verzekering ook tussen voor de PR-kosten en de kosten voor de melding van de schade aan de betrokken personen en klanten.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]