Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2012

Op 25 april presenteerde de Ombudsman van de Verzekeringen haar rapport voor 2012. Het aantal aanvragen voor tussenkomst blijft met 4.119 stabiel in vergelijking met de voorgaande jaren. Van de onderzochte klachten, bleek 44% gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (87%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 45 dossiers zijn gericht tegen Datassur.

Overzicht

In bepaalde verzekeringstakken vindt er meer discussie plaats dan in andere. Auto-, Brand- en Levensverzekering vertegenwoordigen 62% van het totale aantal dossiers. In de Auto- en Levensverzekeringen is wel een lichte daling. Er is daarentegen een toename van het aantal dossiers in de Brandverzekering, vooral in de waarborgen Brand en Diefstal. Daarnaast stelt de Ombudsman, Josette Van Elderen, ook een nieuw fenomeen vast. Voor het eerst zijn er klachten over verzekeringscontracten Alle Risico’s gekoppeld aan de verkoop van een smartphones, meestal omdat de verzekeraar tussenkomst weigert.

De Ombudsman pleit ervoor dat bij heropbouw na een brand de extra kosten voor nieuwe wettelijke veiligheidsmaatregelen worden terugbetaald door de verzekeraar. Momenteel lopen daarover regelmatig geschillen binnen. Over nieuwe verplichtingen zoals isolerende beglazing, CO-detectoren, brandwerende wanden… wordt niets gezegd in het contract. Sommige maatschappijen aanvaarden de financiële gevolgen van deze voorschriften, maar andere verwerpen de kosten omdat deze beschouwen als 'verrijking'. Als het gaat om kosten die te maken hebben met de naleving van de nieuwe veiligheidsnormen, probeert de Ombudsdienst de maatschappij ervan te overtuigen dat de kosten gerechtvaardigd zijn.

Tips

De Ombudsman gaf naar goede gewoonte ook enkele tips voor de consumenten. Deze kan u terugvinden op de website van de Ombudsman.

Klacht indienen

Vooraleer klacht in te dienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen kan u best uw klacht rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij of verzekeringstussenpersoon zelf.

Wanneer u hier geen voldoening bekomt of onmiddellijk de tussenkomst wenst van de Ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op verschillende manieren klacht indienen:

via een webformulier

via mail naar info@ombudsman.as

via fax naar +32 (2) 547 59 75

via gewone brief naar Mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

Aan de telefoon, + 32 (2) 547 58 71, kan u een eerste informatie bekomen, maar telefonische klachten worden niet aanvaard.

29.06.2020

Moederschapsrust: ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid door overmacht voortaan gelijkgesteld met arbeid Read more

17.06.2020

Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober Read more

16.06.2020

Impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen Read more

12.06.2020

Ondernemingen krijgen ook volgend jaar nog subsidies voor gecombineerd vervoer Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]