Nieuwe wettelijke basis voor verplichte verzekering tegen verontreiniging door schepen

Scheepseigenaars moeten hun aansprakelijkheid verzekeren om een schip te mogen exploiteren. Ook in België gelden vanaf 5 mei 2013 volgende twee aansprakelijkheidsverdragen: het CLC-verdrag en het Bunkerolie-Verdrag. De wet van 19 december 2012 zet beide verdragen om in het Belgisch recht.

Het vorige verdrag van 29 november 1969 wordt met de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet meer toegepast. Daarom worden de bepaalde artikelen van de wet van 20 juli 1976 en het bijhorend KB en MB opgeheven.

Het bewijs dat het schip verzekerd is wordt geleverd met een certificaat van verzekering. Voor de toepassing van het CLC-Verdrag bezit de exploitant van het schip een geldig CLC-certificaat. Voor de toepassing van het Bunkerolie-Verdrag is een Bunkerolie-Certificaat vereist. Dit geldt niet alleen voor zeeschepen met Belgische vlag maar ook voor binnenschepen zonder Belgische vlag die op zee mogen varen op grond van de Belgische reglementering.

Omdat de vervuiling door olie een ernstig probleem is, wordt ook toezicht uitgeoefend op de naleving van de wet van 19 december 2012 en voornoemde verdragen. Dat is een taak van ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole. Een niet verzekerd schip kan aan de ketting worden gelegd door de consul van het land van de vlag of door ambtenaren van scheepvaartpolitie. Dan kan de kapitein niet varen. Bij een overtreding van de verdragen (CLC of Bunkerolie) of de wet kan een geldboete worden opgelegd van 5000 tot 1.000.000 euro. Ook de federale politie kan nagaan of de certificaten van verzekering aanwezig zijn in het schip.

De wet van 19 december 2012 wordt uitgevoerd door het KB van 13 maart 2013. Dat besluit bepaalt wanneer de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een certificaat van Verzekering uitreikt en het bedrag van de retributie die betaald moet worden voor de afgifte van een afschrift of getuigschrift van niet-uitreiking.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]