G-kentekenplaat voor land- en bosbouwtrekkers

Land- en bosbouwtrekkers krijgen een eigen categorie van kentekenplaat. Het koninklijk besluit op de Inschrijving van Voertuigen heeft de zogenaamde G-kentekenplaat ingevoerd, voor dergelijke trekkers die genieten van een bijzondere vrijstelling van accijnzen. Wie die vrijstelling niet langer heeft, moet zijn G-kentekenplaat inleveren.

Trekker

Het KB op het Technisch Reglement voor Auto's omschrijft een land- of bosbouwtrekker als 'elk motorvoertuig op wielen of rupsbanden, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h:

dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd;

in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd;

of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw'.

Een trekker kan ingericht zijn om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden. Zitplaatsen voor meerijders zijn mogelijk.

Kentekenplaten

De kentekenplaten hebben een rode achtergrond (RAL 3020). Het opschrift en de boord zijn wit.

Voor kentekenplaten van 520 op 110 millimeter:

wordt de letter G gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat,

de letter L en een combinatie van twee letters,

gevolgd door een streepje ter hoogte van de horizontale middellijn en een combinatie van drie cijfers.

Bijvoorbeeld: G-LAB-123

Voor kentekenplaten van 340 op 210 millimeter wordt de cijfercombinatie onder de lettercombinaties geplaatst. Een kentekenplaat van 210 op 140 millimeter is toegestaan op voorwaarde dat:

de door de bouwer van het voertuig voorziene originele plaats voor het aanbrengen van een kentekenplaat te klein is voor een kentekenplaat van 520 op 110 of 340 op 210 millimeter;

de FOD Mobiliteit daar vooraf mee ingestemd heeft.

Herinschrijven

De besluiten van 7 mei 2013 treden in werking op 1 juni 2013. Maar er is een overgangsregeling. Voertuigen waarvan de datum van de eerste inschrijving plaats had:

vóór 1 januari 2002, moeten vóór 1 januari 2015 heringeschreven zijn;

vanaf 1 januari 2002 en vóór 1 januari 2007, moeten vóór 1 juli 2014 heringeschreven zijn;

vanaf 1 januari 2007, moeten vóór 1 januari 2014 heringeschreven zijn.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]