Minder ongevallen met niet-verzekerde voertuigen

In 2012 vonden er 8.064 ongevallen plaats met niet-verzekerde voertuigen in België. Dat staat in het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). Dit betekent een daling van 5,5% in vergelijking met 2011, toen er nog 8.537 van dergelijke ongevallen werden geregistreerd. De globale kost van de schadegevallen is daarentegen wel gestegen. Deze bedraagt in 2012 ongeveer 23,4 miljoen euro, een stijging van 1,9%.

Een van de basisopdrachten van het GMWF is vergoeden van schade in enkele door de wet bepaalde gevallen:

bij een ongeval veroorzaakt door een niet-verzekerd voertuig;

bij een ongeval veroorzaakt door een gestolen voertuig;

bij een ongeval veroorzaakt door een toevallig feit;

bij een ongeval veroorzaakt door een niet-geïdentificeerd voertuig. In dit geval wordt enkel de lichamelijke schade vergoed;

wanneer een buitenlandse verzekeraar geen schaderegelaar in België heeft aangeduid;

bij insolvabiliteit van de verzekeraar;

wanneer de verzekeraar niet reageert binnen de wettelijke termijnen op de vraag om vergoeding.

In 2012 ontving het GMWF 1.135 aangiftes van ongevallen waarbij een niet-geïdentificeerd voertuig betrokken was. Dat is een daling van 10,2% in vergelijking met 2011. De totale kost voor dit type dossier daalt met 13,4% en bedraagt  ongeveer 13,4 miljoen euro voor 2012.

Daarnaast komt het GMWF tussen voor de schadegevallen in het buitenland die worden veroorzaakt door niet-verzekerde voertuigen die ingeschreven zijn in België. In 2012 heeft ze hiervoor 9.807 euro effectief uitbetaald. Een bedrag van 1,2 miljoen  Ze heeft 9.807 euro terugbetaald aan het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars en heeft ca. 1,2 miljoen euro gereserveerd voor de te betalen schadegevallen.

Johan Muyldermans, onderdirecteur van het GMWF, zegt in de Standaard dat de daling samenhangt met een algemene vermindering van het aantal schadegevallen. “Tegelijk is de daling ook een gevolg van betere preventie door het waarborgfonds.” In bepaalde gevallen mag het fonds de gegevens van de DIV vergelijken met de verzekeringscontracten. Op die manier worden jaarlijks 15.000 onverzekerde chauffeurs geïdentificeerd. Het aantal onverzekerde voertuigen in België wordt geschat op 100.000.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]