Sectoraal pensioenplan van de horeca bij Integrale en AG Insurance

Het Paritair Comité voor het hotelbedrijf heeft Integrale en AG Insurance gekozen als verzekeraars voor zijn sectoraal pensioenplan. Hiermee zullen de 164.000 arbeiders en bediende van de horecasector een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.

Pensioen

In juni 2012 hebben de sociale partners een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten om een sociaal sectoraal pensioenplan in te voeren. Naast een aanvullend pensioen voorziet het plan ook in een aantal solidariteitsprestaties.

Het fonds voor bestaanszekerheid van de horecasector, afgekort “Fonds Tweede Pijler PC 302”, is belast met de organisatie van het sectoraal pensioenplan. Op basis van de resultaten van een extern onderzoek vertrouwt het Fonds de uitvoering van het plan toe aan Integrale en AG Insurance. Beide verzekeraars nemen in een medeverzekering elk 50 % voor hun rekening met Integrale als leidende verzekeraar. Het administratieve beheer wordt verzorgd door AG Insurance.

Op enkele uitzonderingen na (bijvoorbeeld gelegenheidswerknemers) worden alle werknemers van de horecasector aangesloten bij dit plan, behalve als de werkgever ervoor heeft gekozen dit niet te doen. Dit kan enkel als voor de werknemers (of tenminste een deel) één of meer pensioenstelsels voorzien zijn die minstens gelijkwaardig zijn aan het sectorale plan. De mogelijkheid voor werkgevers om de uitvoering van het pensioenluik zelf te organiseren in een pensioenstelsel op het niveau van de onderneming, werd niet toegestaan.

Solidariteitstoezeggingen

Aan het sectoraal pensioenplan zijn ook bepaalde solidariteitstoezeggingen verbonden. Die toezeggingen zijn extra voordelen waarop de werknemer aanspraak kan maken:

Indien de werknemer tijdens zijn beroepsloopbaan overlijdt, wordt een bedrag van 1.250 euro aan de begunstigde(n) toegekend, ongeacht het arbeidsregime. Dit voordeel vervalt zodra de werknemer de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

Indien de werkgever zijn pensioenbijdragen niet meer kan betalen en hij gaat failliet, zal de werknemer zijn pensioenbijdragen toch ontvangen, tot maximum 1 maand na de faillietverklaring.

Wanneer de werknemer het slachtoffer is van een arbeidsongeschiktheid van minstens 200 dagen, na een periode van gewaarborgd loon, over een periode van 5 opeenvolgende trimesters, ontvangt hij een eenmalig bedrag van 150 EUR ongeacht het arbeidsregime.

29.10.2019

Accident du travail : la Cour constitutionnelle clarifie le régime d’indemnisation du travailleur cumulant plusieurs contrats de travail Lire la suite

22.10.2019

Bruxelles étudie l’interdiction des motos et vélomoteurs car ils polluent bien plus que les voitures Lire la suite

10.10.2019

Le don d’organes ne peut donner lieu à une prime d’assurance plus élevée (proposition de loi) Lire la suite

04.10.2019

Vrachtwagenlading beschadigd of verkeerd gestouwd? Opnieuw Vlaamse derdegraadsovertreding! Lire la suite

NIEUWSBRIEF
site web par Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]