Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerden

In het regeerakkoord van 1 december 2011 is ‘vrijwillig werken na de pensioenleeftijd’ een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item wordt binnen de pensioenregeling voor werknemers uitgewerkt door een KB van 28 mei 2013. De bedoeling is om vrijwillig werken na de pensioenleeftijd aan te moedigen. Het is voor het eerst van toepassing op de beroepsinkomsten van het jaar 2013, met uitzondering van de opzeggingsvergoeding, afscheidsvergoeding of een ontslagvergoeding (of elk als zodanig geldend voordeel).

Onbeperkte cumul

Werknemers en zelfstandigen met een beroepsloopbaan van 42 jaar (gemengde loopbaan inbegrepen) kunnen voortaan vanaf hun 65ste onbeperkt bijverdienen met behoud van hun pensioen. Maar de hoofdregel dat een pensioen niet combineerbaar is met een loon uit arbeid, blijft uiteraard bestaan.

De cumul van een rustpensioen en een sociale uitkering blijft in principe onmogelijk. Maar de cumul van een overlevingspensioen en een sociale uitkering is tot een bepaald bedrag mogelijk gedurende een periode van 12 al dan niet aaneensluitende maanden. Dit kan in combinatie met een toegelaten beroepsactiviteit waarvoor de grensbedragen van toepassing zijn.

Let op! De leeftijdsvoorwaarde moet niet vervuld zijn op het ogenblik van de oppensioenstelling. Iemand die bijvoorbeeld op 64 jaar met pensioen gaat én 42 loopbaanjaren heeft, kan onder de nieuwe regeling vanaf zijn 65ste onbeperkt bijverdienen.

Sanctie

Voor gepensioneerden met een minder lange loopbaan blijven de inkomensgrenzen bestaan. Maar het toegelaten inkomen uit bijkomende beroepsactiviteit wordt geïndexeerd en afgerond. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor weduwen met een overlevingspensioen. Dankzij de indexering zullen ze meer kunnen bijverdienen. Ze zullen dus meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Wordt het toegelaten bedrag overschreden, dan wordt het pensioen geleidelijke verminderd tot een volledige opschorting. Het gaat hier om een cumul van een pensioen en een beroepsactiviteit of van een gezinspensioen en een beroepsactiviteit van de echtgenoot.

Indien de overschrijding van de inkomensgrens niet meer dan 25% bedraagt (in plaats van 15% in 2012), dan blijft de sanctie beperkt en staat het pensioenverlies in verhouding tot het percentage van de overschrijding. Boven de 25% verliest men zijn volledig pensioen.

Voor de echtgenoot van de gepensioneerde die een gezinspensioen ontvangt, wijzigt er niets. Het gezinspensioen wordt namelijk herleid tot een pensioen als alleenstaande bij overschrijding van het grensbedrag.

Ook wie niet binnen de termijn van 45 dagen antwoordt op de vraag om inlichtingen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) bij een onderzoek naar beroepsinkomsten of sociale uitkeringen, loopt het risico om zijn pensioen geschorst te zien voor het gecontroleerde jaar en de daaropvolgende jaren, zolang de gevraagde gegevens niet werden verstrekt.
Het kan enkel gaan over inlichtingen die niet in databanken zitten. En volgens het verslag aan de Koning kan deze sanctie 'ten vroegste in 2014 gebeuren en dit op de beroepsinkomsten ontvangen vanaf 2013'.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]