Nieuwe regeling voor individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen bij echtscheiding

Volgens de wet op de landverzekeringsovereenkomst behoort de groepsverzekering of de individuele levensverzekering toe aan de begunstigde. Bij echtgenoten die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen betekende dit dat het vermogen dat op die manier werd opgebouwd niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoorde. Volgens het Grondwettelijk Hof was deze regeling ongrondwettelijk, waardoor een wetswijziging zich opdrong. De regering Di Rupo heeft nu enkele knopen doorgehakt waardoor een einde komt aan de juridische onzekerheid.

Groepsverzekering

Voortaan behoort de groepsverzekering toe aan diegene die ervoor heeft gewerkt. Bij een echtscheiding voor de uitkering van het kapitaal wordt deze dus niet langer verdeeld.  Met de groepsverzekering wordt echter wel rekening gehouden bij de berekening van het onderhoudsgeld. De echtgenoot/echtgenote die minder heeft gewerkt om bijvoorbeeld meer gezinstaken op zich te nemen komt zo niet in de kou te staan. In dat geval kan een compensatie worden uitgewerkt voor de ex-partner die minder pensioenrechten heeft kunnen opbouwen. Hiermee wordt ook het probleem opgelost voor de partner die zijn ex-partner de helft van het pensioenkapitaal moest betalen, ook al duurt het nog jaren vooraleer hij dit geld zelf ontvangt.

Individuele levensverzekering

Afhankelijk van het beoogde doel van de individuele levensverzekering zijn er voortaan drie mogelijkheden bij een echtscheiding.

Als de verzekering werd aangegaan ter bescherming van een andere persoon, komt dat geld toe aan de begunstigde op het moment van de uitkering.

Wilde de verzekeringsnemer zichzelf veilig stellen, is het geld voor hem/haar. Als de premies betaald werden met geld uit het gemeenschappelijk vermogen zal er een vergoeding verschuldigd zijn aan dat gemeenschappelijk vermogen, in de mate van de bijdragen.

Werd de verzekering aangegaan om een pensioenkapitaal op te bouwen, dan is het opgebouwde kapitaal voor beide ex-partners, ook al vindt de scheiding plaats voor de uitbetaling.

Echtscheidingspensioen

Deze nieuwe regeling komt bovenop het echtscheidingspensioen dat wordt uitbetaald aan de ex-partner die niet heeft gewerkt. Dat echtscheidingspensioen wordt berekend in functie van de verdiensten van de voormalige echtgenoot/echtgenote. Het echtscheidingspensioen is beperkt en geldt bijvoorbeeld niet voor ambtenaren.

20.04.2020

Autokeuring in Vlaanderen komt weer op gang Read more

14.04.2020

Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2020 Read more

30.03.2020

Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring Read more

26.03.2020

De Belgische verzekeringssector levert inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis het hoofd te bieden Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]