Klimaatwijziging zorgt voor onrust bij verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn bezorgd over de klimaatverandering, zelfs in België. Zal de dekking natuurrampen onbetaalbaar worden? Verzekeraars en herverzekeraars volgen de evolutie van wat de wetenschap weet over klimaatverandering van zeer nabij.

The Geneva Association, een denktank van 90 CEO's van de grootste verzekeraars en herverzekeraars ter wereld, publiceerde onlangs een rapport waarin ze zowel hun ongerustheid uitdrukken als de wil om zich te wapenen tegen de frequentie en de verhoogde ernst van extreme klimatologische gebeurtenissen. Dit zou verzekeraars ertoe kunnen aansporen bepaalde delen van de wereld niet meer te verzekeren. In het rapport is er zelfs specifiek sprake van Florida en Groot-Brittanië.

Een toename van risico zou enerzijds uiteraard kunnen leiden tot een premieverhoging. Anderzijds betreuren de verzekeraars dat de overheid zo weinig investeert in bescherming van risicozones voor overstroming, stormen en orkanen. In 2012 betaalden de verzekeringsmaatschappijen 160 miljard dollar uit aan slachtoffers van dergelijke natuurrampen. Vooral de opwarming van de aarde wordt als grote schuldige aangewezen.

In België werden de natuurrampen in 2006 opgenomen in de brandpolis. De integratie van deze waarborg heeft voor een premiestijging gezorgd. Ook op de waarborg storm, hagel ijs- en sneeuwdruk werd de laatste jaren meer beroep gedaan. Specialisten waarschuwen voor stijgende premies bij frequente klimatologische gebeurtenissen. Volgens Wauthier Robyns ,woordvoerder van Assuralia, baren niet zozeer de kuststrook, maar vooral de waterlopen de sector zorgen.

Verzekeraars proberen zich te wapenen tegen een verhoging van de kosten. Ze behouden zich bijvoorbeeld het recht voor om zich eventueel te keren tegen een nalatige beheerder van waterwegen, rioleringen...als diens nalatigheid een verzwaring van een massaschade heeft veroorzaakt. Andere maartregel is bijvoorbeeld de weigering om een risico dat gelegen is in een zone met een verhoogd risico op overstroming te verzekeren. In sommige zones wil men de risico's wel nog verzekeren tegen overstroming maar enkel mits betaling van een stevige risicopremie en/of met toepassing van een verhoogde vrijstelling. Volgens Assuralia zou de overheid strenger moeten zijn met de toelatingen om in dergelijke overstromingsgebieden te bouwen.

In elk geval vraagt Europa de verzekeraars om een zekere financiële solvabiliteitsmarge te hanteren. Hoe meer risico men loopt, hoe groter die marge moet zijn. Om die financiële marge op te bouwen zal vooral beroep worden gedaan op premieverhogingen voor de verzekerden.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]