Verbod op koppelverkoop van financiële producten bevestigd

Tot enkele jaren geleden was koppelverkoop in België verboden. Om te voldoen aan de Europese regelgeving werd deze verkoopspraktijk in 2010 toch toegelaten, maar er werd een uitzondering voorzien voor financiële producten. Een gezamenlijk aanbod waarin minstens één financieel product zit, blijft verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in een recent arrest beslist dat deze uitzondering niet in strijd is met de Europese regelgeving.

Eind 2010 bood Citroën Belux gratis zes maanden omniumverzekering aan bij aankoop van een nieuw voertuig van dit merk. Volgens de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FvF) was dit een verboden vorm van koppelverkoop, omdat het ging om een gezamenlijk aanbod met een financieel product. De federatie trok naar de rechtbank van koophandel om de stopzetting van deze praktijk te vragen. De rechtbank volgde het standpunt van het FVF, waarop Citroën in beroep ging. Ook het Brusselse hof van beroep was van mening dat het om een niet-toegelaten gezamenlijk aanbod ging, maar stelde de vraag aan het Europees Hof van Justitie of dit verbod wel strookt met de Europese regels betreffende vrije dienstverlening. Deze ziet hier geen graten in, zo blijkt nu uit het arrest van 18 juli.

In haar arrest stelt het Europees Hof dat "de bescherming van de consument wordt erkend door de jurisprudentie als een gebiedende reden van algemeen belang die vatbaar is om een beperking aan de vrije dienstverlening te rechtvaardigen" en "dat een gezamenlijk aanbod waarvan één van de onderdelen een financiële dienst uitmaakt een groter risico inhoudt om transparantie te ontbreken betreffende de voorwaarden, de prijs, en de exacte inhoud van de dienst in kwestie”.

De makelaarsfederatie FvF is verheugd over deze uitspraak: "het EHJ verkondigt dat financiële producten complexe producten zijn."

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]