Verbod op koppelverkoop van financiële producten bevestigd

Tot enkele jaren geleden was koppelverkoop in België verboden. Om te voldoen aan de Europese regelgeving werd deze verkoopspraktijk in 2010 toch toegelaten, maar er werd een uitzondering voorzien voor financiële producten. Een gezamenlijk aanbod waarin minstens één financieel product zit, blijft verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in een recent arrest beslist dat deze uitzondering niet in strijd is met de Europese regelgeving.

Eind 2010 bood Citroën Belux gratis zes maanden omniumverzekering aan bij aankoop van een nieuw voertuig van dit merk. Volgens de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen (FvF) was dit een verboden vorm van koppelverkoop, omdat het ging om een gezamenlijk aanbod met een financieel product. De federatie trok naar de rechtbank van koophandel om de stopzetting van deze praktijk te vragen. De rechtbank volgde het standpunt van het FVF, waarop Citroën in beroep ging. Ook het Brusselse hof van beroep was van mening dat het om een niet-toegelaten gezamenlijk aanbod ging, maar stelde de vraag aan het Europees Hof van Justitie of dit verbod wel strookt met de Europese regels betreffende vrije dienstverlening. Deze ziet hier geen graten in, zo blijkt nu uit het arrest van 18 juli.

In haar arrest stelt het Europees Hof dat "de bescherming van de consument wordt erkend door de jurisprudentie als een gebiedende reden van algemeen belang die vatbaar is om een beperking aan de vrije dienstverlening te rechtvaardigen" en "dat een gezamenlijk aanbod waarvan één van de onderdelen een financiële dienst uitmaakt een groter risico inhoudt om transparantie te ontbreken betreffende de voorwaarden, de prijs, en de exacte inhoud van de dienst in kwestie”.

De makelaarsfederatie FvF is verheugd over deze uitspraak: "het EHJ verkondigt dat financiële producten complexe producten zijn."

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]