Geïndexeerde loongrenzen arbeidsongevallenregeling

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2013. We zetten de regeling kort uiteen.

Verzekering

Bijna elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Doet hij dit niet, dan wordt hij ambtshalve aangesloten bij het Fonds voor arbeidsongevallen. Het fonds komt tussen, maar het zal de betaling wel terugvorderen bij de werkgever.

De verzekeraar staat niet in voor de materiële of morele schade. Alleen de vermindering en het verlies van de mogelijkheid om een normaal salaris te verdienen, geven recht op een uitkering, een rente of een vergoeding. In bepaalde gevallen heeft het slachtoffer ook recht op de terugbetaling van medische en orthopedische kosten.

Basisloon

Het slachtoffer heeft recht op een uitkering voor de periodes van tijdelijke, gedeeltelijke of volledige ongeschiktheid, en voor de periodes van permanente ongeschiktheid. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het 'basisloon'. Dat is het loon waarop de werknemer in principe aanspraak kon maken in het jaar vóór het ongeval.

Voor elke volledige dag arbeidsongeschiktheid stort de verzekeraar een dagelijkse vergoeding van 90% van het gemiddelde dagelijkse loon, berekend op het basisloon. Voor meerderjarige werknemers wordt dit gemiddelde berekend op basis van een begrensd jaarloon. Voor leerlingen en minderjarigen mag het loon dat in aanmerking wordt genomen niet lager zijn dan een bodembedrag (minimumbasisloon).

Bij tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid krijgt de werknemer een vergoeding die gelijk is aan het verschil tussen zijn loon voor het ongeval en het loon dat hij ontvangt vanaf het ogenblik dat hij opnieuw aan het werk is (aanvaarde wedertewerkstelling). Bij permanente ongeschiktheid krijgt hij een jaarlijkse uitkering.

Indexering

De grensbedragen worden geïndexeerd. De maximumgrens die van toepassing is op de datum van het ongeval is bepalend, zonder rekening te houden met latere indexeringen. Op 1 januari 2013 steeg die loongrens van 38.564,91 tot 40.927,18 euro. Dat is het bedrag tot beloop waarvan het basisloon in rekening wordt gebracht.

Het bodembedrag voor de berekening van de vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij leerlingen en minderjarige werknemers bedraagt dit jaar 6.439,20 euro (tegenover 6.188,85 euro vorig jaar).

Bijzondere categorieën

Voor jongeren, ouder dan 18 jaar, die een door de middenstand georganiseerde beroepsopleiding tot ondernemingshoofd volgen, steeg het basisloon op 1 januari 2013 van 18.426,67 tot 19.172,04 euro.

Voor sporters die vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sporters, bedraagt het basisloon sinds begin dit jaar 19.171,07 euro (tegenover 18.425,73 euro vorig jaar). Indien ze niet onderworpen zijn aan die wet en indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zich beperkt tot de uitoefening van de sportactiviteit, wordt het basisloon voor de vaststelling van de vergoedingen vastgesteld op 8.296,45 euro (tegenover 7.973,90 euro vorig jaar).

Tot slot kunnen we er nog op wijzen dat het basisbedrag voor het loonplafond voor de berekening van de vergoedingen voor arbeidsongevallen met ingang van 1 januari 2013 met 2% werd verhoogd.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]