Generatie Y wil niet langer werken voor pensioen

Van de zogenaamde Generatie Y, geboren tussen 1984 en 1995, geeft in België bijna 9 op 10 de voorkeur aan vroeger beginnen sparen om zijn pensioen te financieren, eerder dan langer te blijven werken. Dat blijkt uit een enquête van Ergo Insurance naar hun spaar- en pensioenbehoeften.

Wat betreft de pensionering denkt 43% met pensioen te kunnen gaan tussen 60 en 65 jaar, 42% ziet dit eerder gebeuren tussen 65 en 70 jaar. Volgens 10% van de ondervraagden behoort een pensioen voor hun 60ste tot de mogelijkheden.

Generatie Y beseft dat het wettelijk pensioen onvoldoende zal zijn om na de pensionering hun  levensstandaard te behouden, en dat een aanvullend pensioen noodzakelijk is. De helft van hen is bereid om hiervoor aan pensioensparen te doen en wil hiermee liefst beginnen vanaf hun eerste job. 15% begint nu met langetermijnsparen en nog eens 22% vindt dit interessant. 34% heeft interesse in pensioenspaarproducten.

Veelal zoeken ze hun informatie op het websites van financiële instellingen (37%) of vergelijkingssites (36%), maar 78% laat de aankoop van een financieel product het liefst plaatsvinden na een persoonlijk gesprek met hun bankier of verzekeraar. Maar 15% zou dit soort producten ook online durven aankopen. Opvallend is dat iets minder dan de helft kiest voor een volledige garantie van het ingelegde geld, ook al levert dit op lange termijn een lager rendement op.

Hoeveel denkt deze generatie te kunnen of willen sparen? Een derde kan hiervoor maandelijks tussen de €30 en €50, 24% wil hiervoor €50 tot €80 opzij zetten, 17% tussen €80 en €100, en 2% denkt meer dan €100 per maand te kunnen sparen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

Belgi๋ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]