Meer zelfstandigen kiezen voor een WAPZ-contract

Een steeds groter percentage van de zelfstandigen bouwt een aanvullend pensioen op via een VAPZ- of een RIZIV-contract. Dat blijkt uit het tweejaarlijks verslag van de financiële toezichthouder FSMA over het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. In 2011 hebben 307.289 zelfstandigen een bijdrage gestort in een WAPZ-product, wat overeenstemt met 32% van alle actieve zelfstandigen. Dit percentage is de voorbije jaren jaarlijks gestegen met een procentpunt.

Uit het rapport blijkt een stabiel bestedingspatroon voor de periode 2005-2011. Van de aangeslotenen stort iets meer dan 10% minder dan 500 euro per jaar aan premie. Ruim 40% besteedt hier meer dan 2.000 euro per jaar aan, een derde van de aangeslotenen zelfs meer dan 2.500 euro.

Het merendeel van de aangeslotenen (meer dan 60%) is tussen de 35 en de 55 jaar oud. In de jongste (< 25 jaar) en de oudste (> 65 jaar) leeftijdscategorieën ligt de dekkingsgraad opvallend langer dan bij de anderen, met respectievelijk ca. 15% en ca. 4% van de actieve zelfstandigen.

De pensioeninstellingen investeren de ontvangen bijdragen steeds meer in obligaties, ten nadele van volatiele beleggingsvormen (zoals aandelen). Zij zijn wettelijk dan ook verplicht om een kapitaalsgarantie te bieden op hun WAPZ-contracten. Uit cijfers van de FSMA en de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen Assuralia blijkt dat zo'n 80% van deze contracten zijn ondergebracht bij een verzekeraar.

Het gemiddelde gewaarborgd rendement kent een lichte daling en bedraagt in 2011 2,45 %. Verhoogd met de gemiddeld toegekende winstdeling levert dit een aantrekkelijk totaalrendement van 3,46% op.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]