Wat zijn de gevolgen van de btw-plicht voor advocaten?

In tegenstelling tot de ons omringende landen waren in België de advocaten bij wet vrijgesteld van btw. Om haar begrotingsdoelstellingen te halen, heeft de federale regering eind juni beslist om deze vrijstelling vanaf 1 januari 2014 te schrappen. Vanaf dan zullen advocaten dus ook 21% btw moeten aanrekenen. Dit heeft gevolgen voor de verzekeringspremies in rechtsbijstand, maar ook voor schadeverzekeringen.

De invoering van de btw-plicht bij advocaten heeft heel wat ophef met zich meegebracht. De federale regering krijgt kritiek omdat de belasting vooral de particulieren zal treffen. Hierdoor zullen zij moeilijker toegang hebben tot het gerecht. Bedrijven die zelf btw-plichtig zijn, kunnen de bijkomende kost aftrekken.

Rechtsbijstand

De invoering van de btw-plicht voor advocaten heeft gevolgen voor de rechtsbijstandverzekering. Het ereloon van advocaten is de grootste externe uitgave voor de rechtsbijstandverzekeraars (met een aandeel van ca. 80%). Omdat verzekeringsmaatschappijen zelf niet btw-plichtig zijn, kunnen ze de btw ook niet aftrekken. Onvermijdelijk zorgt dit voor een premieverhoging, ook voor bedrijven.

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft alvast aangekondigd ze haar premies gaat optrekken. Voor particulieren zal dit met ongeveer 15% zijn, voor bedrijven gaat het om een gemiddelde stijging van 6%. Ook de andere verzekeraars plannen een verhoging, die allicht gelijkaardig zal zijn.

Vaak is rechtsbijstand ook een bijkomende dekking binnen de autoverzekering en de familiale verzekering. Ook hier zullen de premies stijgen, zij het enkel voor deze dekking.

Vanaf 1 januari

De btw-plicht bij de advocaten zal dus ingaan vanaf 1 januari 2014. Dat wil echter niet zeggen dat de rechtsbijstandverzekering voor u ook effectief vanaf dan duurder wordt. Als de vervaldag van uw rechtsbijstandpolis bijvoorbeeld 1 september is, dan zal u pas met een premieverhoging geconfronteerd worden vanaf de volgende vervaldag, op 1 september 2014. U ontvangt dus geen bijkomende rekening voor de periode januari - augustus.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]