Wat zijn de gevolgen van de btw-plicht voor advocaten?

In tegenstelling tot de ons omringende landen waren in België de advocaten bij wet vrijgesteld van btw. Om haar begrotingsdoelstellingen te halen, heeft de federale regering eind juni beslist om deze vrijstelling vanaf 1 januari 2014 te schrappen. Vanaf dan zullen advocaten dus ook 21% btw moeten aanrekenen. Dit heeft gevolgen voor de verzekeringspremies in rechtsbijstand, maar ook voor schadeverzekeringen.

De invoering van de btw-plicht bij advocaten heeft heel wat ophef met zich meegebracht. De federale regering krijgt kritiek omdat de belasting vooral de particulieren zal treffen. Hierdoor zullen zij moeilijker toegang hebben tot het gerecht. Bedrijven die zelf btw-plichtig zijn, kunnen de bijkomende kost aftrekken.

Rechtsbijstand

De invoering van de btw-plicht voor advocaten heeft gevolgen voor de rechtsbijstandverzekering. Het ereloon van advocaten is de grootste externe uitgave voor de rechtsbijstandverzekeraars (met een aandeel van ca. 80%). Omdat verzekeringsmaatschappijen zelf niet btw-plichtig zijn, kunnen ze de btw ook niet aftrekken. Onvermijdelijk zorgt dit voor een premieverhoging, ook voor bedrijven.

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft alvast aangekondigd ze haar premies gaat optrekken. Voor particulieren zal dit met ongeveer 15% zijn, voor bedrijven gaat het om een gemiddelde stijging van 6%. Ook de andere verzekeraars plannen een verhoging, die allicht gelijkaardig zal zijn.

Vaak is rechtsbijstand ook een bijkomende dekking binnen de autoverzekering en de familiale verzekering. Ook hier zullen de premies stijgen, zij het enkel voor deze dekking.

Vanaf 1 januari

De btw-plicht bij de advocaten zal dus ingaan vanaf 1 januari 2014. Dat wil echter niet zeggen dat de rechtsbijstandverzekering voor u ook effectief vanaf dan duurder wordt. Als de vervaldag van uw rechtsbijstandpolis bijvoorbeeld 1 september is, dan zal u pas met een premieverhoging geconfronteerd worden vanaf de volgende vervaldag, op 1 september 2014. U ontvangt dus geen bijkomende rekening voor de periode januari - augustus.

20.04.2020

Autokeuring in Vlaanderen komt weer op gang Lees meer

14.04.2020

Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2020 Lees meer

30.03.2020

Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring Lees meer

26.03.2020

De Belgische verzekeringssector levert inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis het hoofd te bieden Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]