7,7% minder arbeidsongevallen in de privésector

Eind oktober heeft het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2012. Alles samen werden er in de privésector in België 157.131 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en op weg van en naar het werk) geregistreerd. In vergelijking met

Vooral op de arbeidsplaats is het aantal arbeidsongevallen sterk gedaald. In 2012 werden er 135.118 geregistreerd, wat 8,6% minder is dan in 2011 (147.854). 67 arbeidsongevallen op de werkvloer hadden een dodelijke afloop. Bij de arbeidswegongevallen (22.013) is de daling met -1,5% in vergelijking met 2011 (22.349) minder uitgesproken.

Arbeidsongeschiktheid

Het aantal ongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid blijft relatief stabiel. Elk jaar hebben tussen de 6000 en de 7000 arbeidsongevallen een blijvende gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Van deze groep is de blijvende ongeschiktheid in 95% van de gevallen minder dan 20%. Een honderdtal werknemers verliezen als gevolg van een ongeval (bijna) alle mogelijkheden om nog werk uit te voeren.

Evolutie

De gunstige evolutie is al langer aan de gang: in de jaren zestig gebeuren er nog jaarlijks 350.000 arbeidsongevallen, waarbij 400 werknemers om het leven kwamen. Sinds 1985 is het aantal arbeidsongevallen op de arbeidsplaats met 44,6% gedaald. Het aantal arbeidswegongevallen is daarentegen wel gestegen met 9,2% in dezelfde periode.

Bij de analyse van deze evolutie moet men er rekening mee houden dat het industriële landschap in België sinds 1985 is veranderd. Bijzonder gevaarlijke sectoren, zoals extractieve industrieën, zijn verdwenen en de activiteiten in sectoren zoals de metallurgie en textiel zijn sterk afgenomen. Ander sectoren zijn dan weer sterk gegroeid, zoals de gezondheidszorg en dienstensector. Het aantal arbeiders is constant gebleven, het aantal bedienden is constant gestegen.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]