ABEX-index stijgt met negen punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 739. Dat is een stijging met 9 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,23%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.

De leden van de indexcommissie hebben over het hele land gedurende de periode van 1 mei 2013 tot 30 oktober 2013, de verschillende eenheidsprijzen van de private nieuwbouw woningen genoteerd. Aan de hand van deze gegevens werd na beraadslaging de nieuwe ABEX-index vastgesteld op 739.

In hun commentaar stelden de experten dat “de prijzen van de materialen stabiel zijn, met een tendens tot stijging. De lonen in de bouw stijgen lichtjes net als het indexcijfer van de consumptieprijzen. Daarnaast is er de vaststelling dat de totale kosten van de bouw stijgen in vergelijking met de vorige periode. Nogal wat aannemers zijn niet meer aanwezig op de markt en zij die er nog zijn, hebben hun prijzen lichtjes aangepast.”

Brandverzekering

De premie van de particuliere brandverzekering wordt berekend op basis van de verzekerde waarde van de woning. Ofwel is dit de reële waarde van de woning, ofwel, zoals steeds vaker gebeurt, wordt dit berekend op basis van het plaatsensysteem. Deze verzekerde waarde wordt geïndexeerd op basis van de ABEX-index. Zonder deze indexering zou de woning na enkele jaren behoorlijk onderverzekerd zijn. Ook de franchise wordt op basis van deze index berekend.

29.06.2018

Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten Read more

27.06.2018

Ge´ndexeerde tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018 Read more

25.06.2018

Verplichte verzekering tegen insolvabiliteit reisprofessionals Read more

04.06.2018

Met de wagen naar Turkije Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]