Goede prestaties van Belgische verzekeraars in 2012

De premie-inkomsten in de Belgische verzekeringssector zijn in 2012 gestegen met 10 % ten opzichte van 2011 tot 32,3 miljard euro. Dat blijkt uit de kerncijfers van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 die Assuralia heeft gepubliceerd. De groei is vooral te danken aan een stijging van 13,6% in de levensverzekeringen. Voor 2013 schat Assuralia echter dat de premie-inkomsten met bijna 14% achteruitgaan tot 28 miljard euro. Ook dit is volledig op het conto te schrijven van levensverzekeringen.

Door de lage gegarandeerde interesten waren de individuele levensverzekeringen met gewaarborgde rente (tak 21) in 2012 minder in trek. Het premie-incasso daalde van 11,6 miljard euro in 2011 naar 11,2 miljard euro. De individuele levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23) kenden daarentegen een groei van 2,6 miljard euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2011.

De eerste tendensen voor 2013 wijzen op een halvering van het premievolume in tak 21 alsook op een lichte daling in tak 23. Voor Assuralia toont dit aan dat het verhogen van de premietaks contraproductief heeft gewerkt. “Het raakt zowel de spaarders als de sector terwijl de overheid niet de inkomsten binnenhaalt die ze verwachtte”, stelt René Dhondt, algemeen directeur van Assuralia. “Als de omzet daalt, kunnen we ook minder investeren in Belgische staatsobligaties, in de economie, in hypothecaire kredieten en eigen bouwprojecten”. In 2013 hebben de Belgische verzekeraars nauwelijks nog Belgisch staatspapier gekocht.

Brand- en autoverzekering structureel gezond

In 2012 en 2013 waren er in België geen grote stormen of overstromingen. Vorig jaar hadden de verzekerden een drietal keer te kampen met noodweer. Na tariefaanpassingen sinds rampjaar 2010 is er nu sprake van een gezonde en rendabele activiteit.

In auto daalde het aantal nieuwe ingeschreven wagens in 2012 met 15%, wat een impact heeft op het aantal voertuigen met een volledige omniumdekking. Toch bewoog premie-inkomen in deze taks nauwelijks in vergelijking met 2011. Ook in deze tak zijn de ondernemingen, na jaren van tekorten, opnieuw rendabel.

Licht economisch herstel heeft impact op bedrijfsgerelateerde verzekeringen

Sinds 2008 kende de arbeidsongevallenverzekering al enkele jaren een daling van het premie-inkomen. Dit komt voornamelijk door de zwakke economie. In 2012 werd hiermee echter komaf gemaakt en is er een groei van 6,6% ten opzichte van 2011. Ook de aansprakelijkheidsverzekeringen in professionele context, zoals de “BA Uitbating” of de “BA na levering” doen het weer wat beter na enkele magere jaren in volle economische crisis.

Hetzelfde geldt voor de extralegale voordelen, zoals de collectieve hospitalisatiepolissen en de groepsverzekeringen. Bij groepsverzekeringen stijgt het premie-inkomen met 8,3%.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Lees meer

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Lees meer

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Lees meer

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]