Aanvullende pensioenen: wordt verwacht in de komende maanden

Begin november heeft de minister van Pensioenen, Alexander de Croo, een algemene beleidsnota omtrent pensioenen voorgesteld, waarin wordt gepresenteerd wat in de komende maanden nog moet worden gerealiseerd. De minister onderstreept het belang van de tweede pijler en voorziet een wetsvoorstel in deze materie. Dit moet de regelgeving van de tweede pijler in lijn brengen met de recente hervorming van het wettelijk pensioen, om op die manier de mensen langer aan het werk te houden.

Concreet kunnen de prestaties van het aanvullend pensioen pas uitgekeerd worden op het moment van de effectieve pensioenleeftijd en vervroegde uitstapregelingen worden niet langer toegelaten. Een harmonisering van de verjaringstermijnen die van toepassing zijn op de aanvullende pensioenen en een vereenvoudiging van de gerechtelijk bevoegheidsverdeling zijn eveneens aan de orde.

Daarnaast moet de transparantie van de informatie aan de werknemers gegarandeerd worden, met name door de introductie van een gestandaardiseerde pensioenfiche en communicatie via de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P). Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw pensioenportaal. Dit zal gemeenschappelijk zijn voor de drie pensioenadministraties (RVP, RSVZ en PDOS). Vanaf april 2014 zal dit pensioenportaal de burgers, ongeacht het statuut, toegang geven tot hun pensioendossier. Het doel is om op termijn de gegevens over de aanvullende pensioenopbouw te integreren. Deze integratie kan pas gebeuren op het moment dat de burger toegang heeft tot DB2P, wat voorzien is vanaf 2016.

Wat betreft het 'eenheidsstatuut', bevat het voorontwerp van de wet, die voorziet in de geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling tussen arbeiders en bedienden inzake aanvullende pensioenen, enkele aanpassingen van de wet op de aanvullende pensioenen (WAP). Deze markeren de evolutie van de pensioenrechten ingeval van een wijziging in een pensioenplan van het type “vaste prestaties” en het begrip van de uitstap. De Nationale Arbeidsraad moet een advies uitbrengen over dit onderwerp, evenals op de transparantie van de informatie ten opzichte van de aangeslotenen en de minimale garantie voorzien in de WAP.

Bovendien zal in samenspraak met de minister van Financiën een voorstel tot hervorming van de fiscale 80%-regel worden uitwerkt. Een nieuwe berekeningswijze om de huidige regel te verbeteren en voor meer transparantie te zorgen.

30.08.2019

Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020 Read more

19.08.2019

Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

13.08.2019

Verzekeren van oldtimers Read more

18.07.2019

Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]