Rendementen in levensverzekeringen van 2013

De verzekeraars publiceren beetje bij beetje hun rendementen voor 2013. De rendementen voor de tak 21-verzekeringsproducten hebben in 2013 geleden onder de daling van de obligatiekoersen. Generali is de enige verzekeraar die haar rendement in 2013 verbeterde.

In het gamma Invest for Life van Allianz bood Invest for Life Dynamic3A een totaalrendement van 3,15% voor 2013 en een gemiddelde van 3,79% over de laatste vijf jaar (product met gewaarborgd kapitaal). Historisch bedroeg dit rendement slechts 2%. Invest for Life3A biedt een rendement van 2,75%, en een gemiddelde van 3,62% over de laatste vijf jaar (product met gewaarborgd kapitaal en een gegarandeerde rentevoet van 1%). Historisch situeert het rendement zich tussen 2,55% en 3,25%, afhankelijk van de gegarandeerde rentevoet

Bij AFER was 2013 een recordjaar op het vlak van incasso (118 miljoen euro tegenover 69 miljoen euro in 2012) en nieuwe aangeslotenen (2.597). Het rendement van het Waarborgfonds (tak 21) behaalde in 2013 3,36% met een gemiddelde van 3,58% in de laatste vijf jaar.

Bij AG Insurance behaalde AG Safe+, een individuele tak21-levensverzekering verdeeld via makelaars en Fintro-agenten, een globaal brutorendement van 3,00% in 2013 dankzij de winstdeling. AG Insurance en BNPP Fortis vertonen dezelfde rendementen voor 2013, maar AG Insurance rekent een beheerskost tot maximum 0,5% aan, in tegenstelling tot BNPP Fortis.

Belfius Invest Capital laat een rendement zien van 2,18% terwijl Belfius Safe Invest Bonus 2,38% haalt.

Generali is dus de enige verzekeraar die haar rendement in 2013 verbeterde: 3,10% tegenover 3% in 2012. Generali kocht Belgische overheidsobligatie op het hoogtepunt van de politieke crisis eind 2011, toen het rendement heel hoog was, en heeft met succes 5% van haar portefeuille in aandelen geïnvesteerd. Generali durft in aandelen beleggen omdat ze een lage gegarandeerde rente biedt.

Ter herinnering, de interesten op spaarverzekeringsproducten van tak 21 zijn vrijgesteld van roerende voorheffing indien de verzekerde het product langer dan 8 jaar aanhoudt of als het contract een overlijdensdekking voorziet van minimaal 130% van de gestorte premies. Sinds 1 januari 2013 zijn de gestorte premies onderworpen aan een taks van 2%.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]