Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2014

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2014 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2013, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 0,75% en de materieelindex met 0,61%.

De Valorem-index wordt opgesteld sinds 1960 en is het equivalent van de ABEX-index voor private woningbouw. Het is een gewogen index op basis van de evolutie van (voornamelijk) de kostprijzen van de lonen, materialen en halffabrikaten in het volledige jaar 2013, voor diverse sectoren, landen van herkomst en diverse types gebouwen en materieel. Deze Valorem-indexen worden gepubliceerd zodra alle informatie van dat jaar beschikbaar is.

Gebouwen-index

De gebouwen-index houdt rekening met de prijsevoluties van industriegebouwen, kantoorgebouwen en utilitaire gebouwen in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

De index is het voorbije jaar licht gestegen (0,75%). Enerzijds zijn de energiekosten licht gedaald, net zoals sommige van ruwe olie afgeleide producten zoals petroleum en isolatie die voor het eerst sinds geruime tijd de prijs naar beneden zag gaan. Andere producten, zoals PVC, polyester en polyethyleen, kenden dan weer een verdere prijsstijging. Staalproducten toonden een belangrijke prijsdaling, daar waar andere sterk energie behoevende producten zoals baksteenproducten relatief stabiel bleven. De loonkosten zijn in de bouwsector beduidend minder snel gestegen in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook heeft de blijvende druk op de winstmarges, ten gevolge van de nog steeds minder gevulde orderboekjes, de algemene stijging van de bouwkosten verder ingeperkt.

Materieel-index

De Materieel-index houdt rekening met de prijsevolutie van het bestaande machinepark in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg.

De index is gestegen met 0,61%. Een uitsplitsing van dat cijfer onthult een daling van 8,7 % voor de metallurgie en een stijging van 1,6 % voor de rest. De grootste stijging (+2,75%) wordt genoteerd voor de productie van machines en apparaten voor algemeen gebruik. Desondanks de lichte daling van de brandstofprijzen zien we toch een lichte stijging - weliswaar met minder dan 0.2% - van de kosten voor het goederentransport over de weg.

Vergelijking met de buurlanden

In Nederland en Frankrijk zijn de bouwkostenindexen voor niet-residentiële gebouwen gedaald. Daartegenover zijn ze in Duitsland sterker gestegen dan in ons land. Volgens Valorem is dit te wijten aan het feit dat de Belgische economie het in vergelijk met onze noorder- en zuiderburen relatief goed stelt.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]