Uitglijden en struikelen: Europese inspectiecampagne

In heel Europa zijn de arbeidsinspecties gestart met een campagne ter preventie van arbeidsongevallen die worden veroorzaakt door uitglijden of struikelen zonder niveauverschil.

De campagne werd op 29 januari gelanceerd en wordt gevoerd door het (Europees) Comité van hoge functionarissen van de arbeidinspectie (SLIC). De campagne bestaat uit een onderdeel 'toezicht' voor werkgevers en werknemers alsook uit een onderdeel 'informatie'. De campagne is gericht op de voedingssector, de metaalindustrie, de gezondheidszorg, de horeca, de kleinhandel en groothandel (opslag).

Toezicht

Uit een checklist die voor de inspecteurs werd opgesteld blijkt dat de inspecties zullen gericht zijn op de volgende aandachtspunten:

Risico-evaluatie en risicobeheer;

Vloeroppervlakken;

Vervuiling en hindernissen;

Werkomgeving;

Schoonmaak;

Schoenen;

Personen.

Informatie

In het kader van de informatiecampagne is een interactieve leersoftware in ontwikkeling. Het SLIC werkt ook aan een kalendercampagne voor 2015 en ontwerpt een poster. Een andere troef voor de informatiecampagne is een Europese video (Daar valt niet mee te spotten!).

Frequente ongevallen

Uitglijden, struiken en vallen zijn goed voor 24% van alle arbeidsongevallen in Europa. Volgens een studie van het Europees agentschap zijn ze voor vrouwen zelfs de meest voorkomende ongevallen op het werk. In 35% van de gevallen duurt de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van uitglijden of struikelen ten minste een maand.

In 2005 veroorzaakten valpartijen zonder niveauverschil 14% van de ongevallen waarbij de betrokkenen langer dan drie dagen afwezig waren. Volgens de eerste gegevens bedroeg dat cijfer in 2010 15%. Bij de meeste valpartijen is er geen niveauverschil. Deze ongevallen doen zich in het bijzonder voor bij oudere werknemers.

Preventie

Volgens het SLIC is het belangrijk om aandacht te schenken aan de volgende aspecten:

loopoppervlak (materiaal van de vloer, trappen op het loopoppervlak, gladde bodem buiten);

vervuiling en hindernissen (hindernissen op het loopoppervlak, glad oppervlak ten gevolge van een werkproces, gevaar of risico voor uitglijden of struikelen door een andere factor dan het werkproces, sneeuw, modder of vocht die van buiten afkomstig zijn);

personen (manuele verplaatsingen van lasten, naleving van de instructies);

omgeving (verlichting, veiligheidsborden);

schoenen

schoonmaak (orde).

Al deze aspecten moeten worden "geïntegreerd in het gezondheids- en veiligheidsbeleid op het werk en in de risicoanalyse van de werkomgeving".

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]