Berekening VAPZ-maximum wijzigt niet na 2014

Via een wetsaanpassing wil de overheid de huidige berekening van de maximumbijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook na 2014 behouden. Dat meldt Assuralia, beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, in haar publicatie Assurinfo. Deze ingreep is nodig als gevolg van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Na overleg met Assuralia en de sociale verzekeringsfondsen besliste de regering om een (technische) aanpassing aan de WAPZ door te voeren zodat de huidige berekeningswijze van het VAPZ-maximum behouden blijft. Deze aanpassing is opgenomen in een wetsontwerp en werd intussen goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie. Het wetsontwerp preciseert dat de maximumbijdrage voor het VAPZ ook na 2014 moet berekend worden op basis van de inkomsten van drie jaar tevoren. Voor startende zelfstandigen blijft de regel van kracht dat het VAPZ-maximum wordt berekend op basis van een minimum referentie-inkomen.

In november 2013 keurde het parlement een wet goed ter hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. De nieuwe berekeningswijze gaat in op 1 januari 2015. Vanaf die datum worden de sociale bijdragen voor een bepaald jaar berekend op basis van de inkomsten van dat jaar. De maximale VAPZ-bijdrage die een zelfstandige in een bepaald jaar mag betalen, zou hierdoor vanaf 2015 afhangen van de definitieve inkomsten van datzelfde jaar.

Aangezien deze inkomsten pas twee jaar later definitief gekend zijn, zou de zelfstandige geen andere keuze hebben dan zijn fiscaal maximum te laten berekenen op basis van een raming van zijn inkomsten. Naargelang hij zijn inkomsten te hoog of te laag zou ingeschat hebben, zou de zelfstandige hetzij een te hoog fiscaal voordeel hebben genoten, hetzij niet alle fiscale mogelijkheden hebben benut.

26.12.2018

Vrijwillige en opzettelijke schadegevallen Read more

20.12.2018

Branden en explosies zorgen voor de grootste schades bij bedrijven Read more

17.12.2018

Zelfstandigen hebben nood aan informatie over aanvullende pensioensopbouw Read more

30.11.2018

Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden' Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]