Waarom kiezen Belgen voor kapitaal in plaats van rente?

De Belg kiest voor zijn aanvullend pensioen doorgaans voor de uitkering van een kapitaal en slechts zelden voor een levenslange rente. Op mondiaal vlak zijn we op dat vlak eerder een vreemde eend in de bijt. De meerderheid van de aanvullende pensioenen wordt in België standaard uitgekeerd als kapitaal en slechts weinigen kiezen voor een omzetting in rente. De Leerstoel Pensioenbeleid aan de KU Leuven heeft op vraag van levensverzekeraar Delta Lloyd Life onderzocht wat hiervan de redenen zijn.

Onderzoek

Omdat er op dit vlak eerder nog geen studies hadden plaatsgevonden, werd gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksopzet met 30 respondenten. De focus lag op jonge gepensioneerden, waarvan de uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal maximum tien jaar geleden plaatsvond. Tijdens diepte-interviews werd onderzocht wat hun beweegredenen waren.

Van de respondenten had geen enkele het kapitaal omgezet in een levenslange rente, hoewel de meesten onder hen wel op de hoogte waren van de mogelijkheid. De voornaamste motiveringen waren de volgende:

Op het moment van de bevraging hadden ze nog geen nood aan een extra inkomen. Ze vermoeden in de toekomst het financieel moeilijker te hebben, maar hebben vertrouwen in hun spaarvermogen en verzekeringen.

Een groot deel van de respondenten wil dit kapitaal onaangeroerd laten om na hun overlijden over te laten aan hun kinderen. Het nadeel van levenslange rente is dat het kapitaal verloren gaat bij overlijden.

De meeste ouderen willen dit kapitaal onaangeroerd laten als een voorzorgsmaatregel voor plotse grote eenmalige uitgaven.

Vele respondenten begrepen de exacte werking van de levenslange rente niet.

Hoewel ze de precieze fiscale behandeling van renteproducten niet kennen, vermoedden de respondenten dat deze nadelig is.

Voordelen van rente

Volgens professor Jos Berghman zijn er nochtans goede argumenten om voor een periodieke rente te kiezen of een combinatie van de twee methodes. “Het is de bedoeling dat je aanvullend pensioen je bovenop je wettelijk pensioen een inkomen verschaft om, zo lang je leeft, (on)verwachte, terugkerende kosten gemakkelijk op te vangen. Je beschermt jezelf het beste tegen het risico op een ontoereikend pensioen door te kiezen voor een uitkering via rente. Het is al te verleidelijk om, indien je het aanvullend pensioen meteen als kapitaal opneemt, het bedrag meteen te investeren in bijvoorbeeld de aankoop van een auto, om te zetten in een prachtige reis,of te beleggen in misschien wel foute producten. Resultaat: het bedrag dat je toenemende zorgbehoefte moet dekken, is opgebruikt voor een ander doeleinde. We leven ook steeds maar langer, dus de stijgende zorgbehoefte wordt ook in duurtijd dwingender.”

Volgens Jan van Autreve, CEO van Delta Lloyd Life, moeten de toekomstig gepensioneerden meer gesensibiliseerd worden omtrent de voordelen van rentesystemen. De bevoegde overheden zouden ook deze methode moeten stimuleren door bijvoorbeeld de fiscaliteit aantrekkelijker te maken. 

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]