Vrijstelling van aangifte voor lichte arbeidsongevallen

Eind vorig jaar heeft de regering de bevoegdheid gekregen om de procedureregels voor de aangifte van lichte arbeidsongevallen te vereenvoudigen. Er zou namelijk een vrijstelling komen op de algemene aangifteverplichting. Dat voornemen wordt nu bevestigd in een koninklijk besluit. De nieuwe regeling treedt in werking op 20 april 2014.

Licht ongeval

Het 'licht ongeval' krijgt een specifieke omschrijving, namelijk: 'het ongeval dat noch tot een loonverlies, noch tot een arbeidsongeschiktheid heeft geleid voor het slachtoffer, maar enkel zorgen heeft vereist waarvoor de tussenkomst van een geneesheer niet nodig was en die pas na het ongeval werden toegediend enkel op de plaats van uitvoering van de arbeidsovereenkomst.'

Voor die 'lichte ongevallen' geldt voortaan een specifieke regeling.

Niet aangeven

Een licht ongeval dat wordt geregistreerd in het dossier voor interventies van werknemers bij eerste hulp, moet niet worden aangegeven aan de verzekeringsonderneming. De werkgever zal de vrijstelling van aangifte dus enkel kunnen gebruiken als de ongevallen opgenomen zijn in het EHBO-register.

Die opname dient als bewijsmiddel wanneer de door de werknemer opgelopen kwetsuur verergert. In die gevallen moet de werkgever het ongeval wel aangeven. Dit moet gebeuren binnen de 8 dagen vanaf de dag die volgt op die waarop hij werd geïnformeerd over de verergering van het licht ongeval.

Register

Het EHBO-register moet voortaan meer informatie bevatten. De werkgever houdt namelijk een register bij waarin de werknemer die een interventie doet in het kader van de eerste hulp de volgende elementen vermeldt:

zijn naam;

de naam van het slachtoffer;

de plaats, de datum, het uur, de beschrijving en de omstandigheden van het ongeval of het onwel worden;

de aard, de datum en het uur van de interventie;

de identiteit van eventuele getuigen.

Voordien moest de werknemer in kwestie enkel zijn naam en deze van het slachtoffer vermelden, en de aard en de datum van de interventie. De bijkomende informatie kan een belangrijke rol spelen bij een eventuele verergering van de kwetsuur.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]