Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2013

Deze week stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2013 voor. Het aantal aanvragen voor tussenkomst stijgt van 4.119 in 2012 naar 4.364 in 2013. Van de onderzochte klachten, bleek de helft gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (86%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 61 dossiers zijn gericht tegen Datassur.

Overzicht

In bepaalde verzekeringstakken vindt er meer discussie plaats dan in andere. Auto-, Brand- en Levensverzekering vertegenwoordigen 59,3% van het totale aantal dossiers. Bij de dossiers tegen verzekeringsondernemingen is er vooral een stijging op te merken bij Levensverzekeringen en Gezondheidszorg. In Leven is dit te wijten aan de nieuwe fiscale maatregelen in groepsverzekeringen, bij Gezondheidszorg is dit het gevolg van een reeks premieverhogingen. Ook in Reisbijstand, Annulatie en bij gsm-verzekeringen is er een stijging. Bij de tussenpersonen stijgt het aantal klachten voornamelijk in de takken auto, brand en rechtsbijstand.

Steeds meer dossier gaan over de opzeg van het verzekeringscontract. Consumenten zoeken steeds naar het meest voordelige contract en wil daarbij sneller van verzekeringsonderneming veranderen. Er zijn echter wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de opzeg van het contract bij zijn vorige verzekeraar. Vorig jaar ontving de dienst verschillende klachten over situaties waar de verzekeraar weigerde tussen te komen bij een diefstal uit een woning, omdat een kiepraam op een kier stond. De Ombudsman vraagt aan de verzekeringsondernemingen om dit duidelijker in de contractvoorwaarden te behandelen.

Tips

De Ombudsman gaf naar goede gewoonte ook enkele tips mee. Deze kan u terugvinden op de website van de Ombudsman.

Klacht indienen

Vooraleer klacht in te dienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen kan u best uw klacht rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij of verzekeringstussenpersoon zelf.

Wanneer u hier geen voldoening bekomt of onmiddellijk de tussenkomst wenst van de Ombudsdienst van de Verzekeringen, kan u op verschillende manieren klacht indienen:

via een webformulier

via mail naar info@ombudsman.as

via fax naar +32 (2) 547 59 75

via gewone brief naar Mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel

Aan de telefoon, + 32 (2) 547 58 71, kan u een eerste informatie bekomen, maar telefonische klachten worden niet aanvaard.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]