Verzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallendossiers

Het aantal geweigerde arbeidsongevallendossiers door verzekeraars bereikte in 2012 een recordhoogte van 21.000. Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) is verontrust, verzekeringsfederatie Assuralia nuanceert de cijfers.

Het aantal geweigerde dossiers steeg van 10,60% in 2011 naar een historisch hoge 11,80% in 2012. Verzekeringsmaatschappijen die het meest dossiers weigeren, zijn Ethias (15%), AXA (14,7%) en P&V (13,1%). Verzekeraars KBC (4,3%) en Fidea (5,8%) weigeren het minst dossiers.

FAO verontrust

Het FAO kan geweigerde dossiers controleren en nagaan of de weigering terecht is.In 2012 werd bijna een kwart van de duizend geweigerde dossiers die het Fonds controleerde, herzien.

Maar er gaan stemmen op dat het FAO met te beperkte middelen moet werken en dat het de verzekeringsbedrijven onvoldoende kan controleren.

Het FAO meldt bovendien dat heel wat verzekeringsmaatschappijen controles van het Fonds belemmeren. De dienst overweegt om administratieve boetes in te voeren om dat probleem tegen te gaan.

Assuralia nuanceert

Assuralia, de federatie van verzekeraars,vindt dat er voldoende middelen bestaan om geweigerde dossiers aan te vechten: via de vakbond, het FAO of de arbeidsrechtbank.

De soms grote verschillen tussen verzekeraars zouden te maken hebben met de uiteenlopende sectoren waarin ze werken.

Ethias verklaart

Eenzelfde geluid is te horen bij Ethias. Deze verzekeraar benadrukt dat het de laatste jaren sterk gegroeid is in sectoren met een hoog risicoprofiel (bouw, transport en interimsector). In deze sectoren gebeuren meer ongevallen waarvoor dossiers worden opgemaakt; maar dan nog zijn het niet noodzakelijk allemaal arbeidsongevallen.

Ethias ziet nog een andere verklaring voor het grote aantal weigeringen: de meeste aangiftes zouden rechtstreeks bij Ethias binnenkomen, dus niet via een verzekeringsmakelaar die de niet-arbeidsongevallen eruit zou kunnen filteren.

29.03.2017

Schadegeval met een geleende aanhangwagen Read more

09.03.2017

Bedrijven kunnen jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer volledig terugbetaald krijgen in Vlaanderen Read more

06.03.2017

Geconventioneerde artsen krijgen voor 2016 4.563 euro voor pensioenopbouw Read more

01.03.2017

Beperkte erfbelasting bij verzekeringsgift in Vlaanderen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]