Wetgever neemt resem maatregelen om verkeersdoden te doen dalen

Europa wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 doen dalen tot maximum 420 in België. Om dat te bereiken, neemt de wetgever een hele reeks maatregelen: het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders wordt teruggebracht tot 0,2 promille, onmiddellijke inning kan vaker worden voorgesteld, er komt een wettelijk basis om een samplingtoestel te gebruiken bij alcoholcontroles, recidive bij zware verkeersovertredingen wordt zwaarder bestraft en ‘automatisch werkende toestellen’ kunnen worden ingezet om niet gekeurd of niet verzekerde voertuigen op te sporen.

Vanaf wanneer al deze wijzigingen zullen gelden, is nog niet duidelijk.

Grens van 0,2 promille voor professionele chauffeurs

De maximaal toegestane alcoholconcentratie voor bestuurders van vrachtwagens en autobussen (rijbewijscategorieën C en D) daalt binnenkort naar 0,2 promille. Dit geldt ook voor wie beroepsmatig personen vervoert waarvoor dezelfde medische criteria gelden als voor vrachtwagens- of buschauffeurs. Denk maar aan taxichauffeurs, chauffeurs van minibussen of leerlingenvervoer. Voor hen geldt het lagere promille echter niet bij privéverplaatsingen.

In bepaalde gevallen worden de chauffeurs onderworpen aan een rijverbod van 2uur. Bestuurders bij wie een alcoholconcentratie wordt gemeten van minstens 0,09 milligram en minder dan 0,22 milligram per liter uitgeademde lucht zullen bovendien steeds een voorstel tot onmiddellijke inning krijgen.

Recidivisten zware verkeersovertredingen zijn rijbewijs kwijt

Wie wordt veroordeeld voor een zware verkeersovertreding (rijden onder invloed, vluchtmisdrijf, rijden zonder rijbewijs, overtredingen van de vierde graad, een zware snelheidsovertreding en de radardetector) en één van die overtredingen opnieuw begaat binnen een periode van 3 jaar krijgt in de toekomst een verval van het recht tot sturen, moet zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en moet een geneeskundig en psychologisch onderzoek ondergaan.

De duur van het verplicht verval van het recht tot sturen varieert in functie van de 'mate' van recidive. Bij enkelvoudige recidive gaat het om 3 maanden verval, bij tweevoudige recidive is dat 6 maanden en bij drievoudige recidive 9 maanden.

Er komt wel een uitzondering op het verplicht verval van het recht tot sturen wanneer de rechter een alcoholslot oplegt. Ook de combinatie alcoholslot-weekendverval, weekendverval-herstelexamens wordt onmogelijk gemaakt. In het verlengde hiervan wordt tot slot de combinatie van de beperking van het verval tot bepaalde categorieën, motorvoertuigen met herstelexamens uitgesloten.

Voorstellen tot onmiddellijke inning uitgebreid

De Wegverkeerswet wordt aangepast zodat binnenkort ook een onmiddellijke inning kan worden voorgesteld voor de in een koninklijk besluit aangewezen overtredingen van de Wegverkeerswet zelf, zoals 'het rijden onder invloed van alcohol'. De wijziging zorgt er onder meer voor dat buitenlandse bestuurders die onder invloed achter het stuur worden betrapt, hun boete niet langer kunnen ontlopen.

De bedragen van de onmiddellijke inningen zullen bij KB worden vastgelegd. Uit de memorie blijkt alvast dat de onmiddellijke inning bij lagere alcoholconcentraties 100 euro zal bedragen voor chauffeurs van vrachtwagens, bussen of bestuurders die professioneel mensen vervoeren. Dat bedrag loopt op tot 170 euro bij het rijden onder invloed van alcohol tussen 0,5 en 0,8 promille. Er komt een trapsgewijze verhoging van dat bedrag tot 1,2 promille. Bij een hoger promillage wordt men voor de rechtbank vervolgd. Maar voor buitenlanders zal vanaf 1,2 promille een bedrag worden voorgesteld van 1.200 euro.

Overtreders zonder woonplaats of vaste verblijfplaats in ons land die de onmiddellijke inning niet direct betalen of die nog een bedrag hebben opstaan voor een vroegere overtreding, moeten een som in consignatie geven om de eventuele geldboete te dekken.

Opsporen niet gekeurde of niet verzekerde voertuigen

Automatisch werkende toestellen mogen binnenkort worden gebruikt om overtredingen van de wet van 21 juni 1985 en haar uitvoeringsbesluiten vast te stellen bij proces-verbaal dat bewijskracht heeft zolang het tegendeel niet bewezen is. Het gaat hier onder meer over de opsporing van niet verzekerde of niet gekeurde voertuigen. De overtreder moet binnen de 14 dagen na de vaststelling een afschrift van het pv ontvangen.

De maatregel doelt op de gebruikelijke bemande en onbemande camera's, maar ook op de automatische nummerplaatherkenningstoestellen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]