Verzamelwet bundelt regels over aanvullende pensioenen

In een nieuwe wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen werden verschillende nieuwe regels ingevoerd die er bijna uitsluitend op gericht zijn om de aanvullende pensioenen te versterken. Die tweede pijler wint immers aan belang. Wij overlopen hier enkele van deze nieuwe regels.

Informatie

Momenteel kunnen burgers al online hun wettelijke pensioenaanspraken raadplegen via mypension.be. Vanaf 2016 krijgen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvullend pensioen aan het opbouwen zijn, of opgebouwd hebben, ook toegang tot de Databank Tweede Pijler (DB2P). De aangeslotenen moeten beter ingelicht worden over hun rechten en verworven prestaties.

In een eerste niveau vindt men de totale gecumuleerde overlijdensdekking en verworven reserves terug met daarbij een indicatie van de rente die met dit bedrag overeenstemt in de veronderstelling dat de betrokkene reeds 65 jaar is. De verworven reserves en de overlijdensdekking kunnen verder worden opgesplitst per beroepsstatuut (werknemer of zelfstandige) en vervolgens per pensioeninstelling of inrichter (werkgever, sector, vennootschap). Op dit laatste niveau worden nog een aantal bijkomende gegevens meegedeeld (zoals de verworven en de te verwachten prestatie op eindleeftijd).

De informatieverplichtingen voor inrichters en pensioeninstellingen worden vereenvoudigd. De jaarlijkse pensioenfiche moet enkel nog worden overgemaakt aan actieve aangeslotenen.

Bedrijfsleiders

Voor de aanvullende pensioenplannen voor zelfstandige bedrijfsleiders komt er nu ook een regelgevend kader in op sociaal vlak. De nieuwe regels zijn in de mate van het mogelijke geïnspireerd op het bestaande wettelijke kader voor aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en op het voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen toepasselijke wettelijk kader (WAPZ).

Zo worden er regels voorzien in verband met de inhoud van het pensioenreglement, de berekening van de verworven rechten en het versturen van een jaarlijkse pensioenfiche.

De nieuwe bepalingen in deze materie treden in werking op 29 juni 2014. De bestaande pensioenreglementen moeten tegen 1 juli 2017 in overeenstemming zijn met de nieuwe regelgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Eén maatregel springt hier in het oog. Vanaf 2016 moet elke burger, in het jaar waarin hij de leeftijd van 45 jaar bereikt, per brief geïndividualiseerde informatie ontvangen over zijn wettelijke én aanvullende pensioenrechten:

Voor de wettelijke pensioenrechten gaat het om een loopbaanoverzicht en een raming.

Voor de aanvullende pensioenrechten herneemt men de gegevens uit de gegevensbank voor aanvullende pensioenen, op 1 januari van het betrokken jaar.

De geïndividualiseerde informatie vermeldt de manier waarop de gegevens over de wettelijke en aanvullende pensioenen elektronisch geraadpleegd kunnen worden.
Burgers die de elektronische mededeling niet raadplegen tussen hun 45 en 50 jaar krijgen de geactualiseerde, geïndividualiseerde informatie per brief. Hetzelfde geldt voor de periodes tussen 50 en 55 jaar, tussen 55 en 60 jaar en tussen 60 en 65 jaar.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]