Verzamelwet bundelt regels over aanvullende pensioenen

In een nieuwe wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen werden verschillende nieuwe regels ingevoerd die er bijna uitsluitend op gericht zijn om de aanvullende pensioenen te versterken. Die tweede pijler wint immers aan belang. Wij overlopen hier enkele van deze nieuwe regels.

Informatie

Momenteel kunnen burgers al online hun wettelijke pensioenaanspraken raadplegen via mypension.be. Vanaf 2016 krijgen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die een aanvullend pensioen aan het opbouwen zijn, of opgebouwd hebben, ook toegang tot de Databank Tweede Pijler (DB2P). De aangeslotenen moeten beter ingelicht worden over hun rechten en verworven prestaties.

In een eerste niveau vindt men de totale gecumuleerde overlijdensdekking en verworven reserves terug met daarbij een indicatie van de rente die met dit bedrag overeenstemt in de veronderstelling dat de betrokkene reeds 65 jaar is. De verworven reserves en de overlijdensdekking kunnen verder worden opgesplitst per beroepsstatuut (werknemer of zelfstandige) en vervolgens per pensioeninstelling of inrichter (werkgever, sector, vennootschap). Op dit laatste niveau worden nog een aantal bijkomende gegevens meegedeeld (zoals de verworven en de te verwachten prestatie op eindleeftijd).

De informatieverplichtingen voor inrichters en pensioeninstellingen worden vereenvoudigd. De jaarlijkse pensioenfiche moet enkel nog worden overgemaakt aan actieve aangeslotenen.

Bedrijfsleiders

Voor de aanvullende pensioenplannen voor zelfstandige bedrijfsleiders komt er nu ook een regelgevend kader in op sociaal vlak. De nieuwe regels zijn in de mate van het mogelijke geïnspireerd op het bestaande wettelijke kader voor aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en op het voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen toepasselijke wettelijk kader (WAPZ).

Zo worden er regels voorzien in verband met de inhoud van het pensioenreglement, de berekening van de verworven rechten en het versturen van een jaarlijkse pensioenfiche.

De nieuwe bepalingen in deze materie treden in werking op 29 juni 2014. De bestaande pensioenreglementen moeten tegen 1 juli 2017 in overeenstemming zijn met de nieuwe regelgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Eén maatregel springt hier in het oog. Vanaf 2016 moet elke burger, in het jaar waarin hij de leeftijd van 45 jaar bereikt, per brief geïndividualiseerde informatie ontvangen over zijn wettelijke én aanvullende pensioenrechten:

Voor de wettelijke pensioenrechten gaat het om een loopbaanoverzicht en een raming.

Voor de aanvullende pensioenrechten herneemt men de gegevens uit de gegevensbank voor aanvullende pensioenen, op 1 januari van het betrokken jaar.

De geïndividualiseerde informatie vermeldt de manier waarop de gegevens over de wettelijke en aanvullende pensioenen elektronisch geraadpleegd kunnen worden.
Burgers die de elektronische mededeling niet raadplegen tussen hun 45 en 50 jaar krijgen de geactualiseerde, geïndividualiseerde informatie per brief. Hetzelfde geldt voor de periodes tussen 50 en 55 jaar, tussen 55 en 60 jaar en tussen 60 en 65 jaar.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]