Commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft bij reglement de commercialisering van bepaalde financiële producten verboden voor niet-professionele klanten. Het gaat om life settlements, financiële producten met een virtuele munt als onderliggende waarde, evenals notes en tak 23-verzekeringen waarvan het rendement afhangt van een alternatieve instelling voor collectieve belegging in niet-conventionele activa. Het verbod gaat in op 1 juli 2014.

Het reglement viseert financiële producten die betrekking hebben op zogenaamde non-mainstream of niet-conventionele activa. In een periode van lage rente worden dergelijke producten vaak gepromoot als veilige en tegelijkertijd goed renderende producten die los staan van de traditionele financiële markten. In werkelijkheid zijn die producten echter uiterst risicovol, illiquide en erg complex voor de consument.

Het reglement verbiedt de commercialisering van verschillende categorieën van producten:

in de eerste plaats financiële producten die afhangen van life settlements, met andere woorden, van verhandelde levensverzekeringen. Deze producten verlenen de inschrijvers een recht op schuldvorderingen die bij een verzekeraar opeisbaar zijn bij het overlijden van de verzekerden. Het behaalde rendement hangt onder meer af van het overlijden van de verzekerden. Nog afgezien van het ethische aspect, zijn deze financiële producten niet alleen complex en risicovol, maar ook weinig geschikt voor niet-professionele cliënten;

in de tweede plaats producten die in essentie derivaten op virtueel geld (zoals bitcoin) zijn. De FSMA en de NBB hebben recent een waarschuwing gepubliceerd met daarin een niet-exhaustieve lijst van de risico's verbonden aan virtueel geld (zoals bitcoin), waaronder het operationeel risico, het risico dat het handelsplatform van virtueel geld wordt gehackt, het wisselkoersrisico en het ontbreken van een wettelijke garantie dat het virtueel geld inwisselbaar is voor zijn oorspronkelijke waarde. Door het eventuele hefboomeffect kan beleggen in derivaten op virtueel geld die risico's nog vergroten;

tot slot de obligatie-instrumenten (”notes”) en de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een alternatieve instelling voor collectieve belegging die in niet-conventionele activa belegt, alsook de tak 23-verzekeringsovereenkomsten waarvan het rendement afhangt van een intern fonds dat in dergelijke niet-conventionele activa belegt. Dat soort activa omvat in het bijzonder grondstoffen, kunstvoorwerpen en consumptieproducten, zoals wijn of whisky. Zo'n speculatieve producten zijn doorgaans ondoorzichtig, illiquide en moeilijk in te schatten door niet-professionele cliënten.

 “Tijdens de financiële crisis bleken consumenten financiële instrumenten te hebben gekocht die niet bij hun profiel pasten,” aldus Jean-Paul Servais, voorzitter van de FSMA. “Om die toestand te verhelpen, heeft de wetgever de FSMA de bevoegdheid verleend om de commercialisering van bepaalde financiële producten aan niet-professionele cliënten te verbieden. Het is dus met het oog op de bescherming van de consumenten en de goede werking van de financiële sector dat de FSMA dit verbod oplegt.”

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]