Vrachtbrief ontbreekt: 1.500 euro boete vanaf 21 juni

Vanaf 21 juni 2014 moeten vrachtwagenchauffeurs die geen vrachtbrief kunnen voorleggen bij een controle, een boete betalen van 1.500 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 55 euro. De maatregel kadert in het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport. Alleen aan de hand van de CRMbrief kan immers worden nagegaan of de cabotageregels gerespecteerd werden.

In eerste instantie had de regering zelfs de bedoeling om het bedrag van de onmiddellijke inning te verhogen tot 1.800 euro. Maar de Raad van State maakte haar erop attent dat de wet van 15 juli 2013 op het vervoer van goederen over de weg voor het ontbreken van de vrachtbrief slechts een maximale strafrechtelijke boete voorziet van 1.500 euro (d.i. 250 euro vermeerderd met de opdeciemen). Op basis van dat advies werd voor de onmiddellijke inning uiteindelijk voor hetzelfde bedrag gekozen.

Het voertuig van chauffeurs die de boete niet onmiddellijk betalen, wordt geïmmobiliseerd.

Opgelet! Chauffeurs die van mening zijn dat het ontbreken van de brief komt door 'een vergetelheid', kunnen altijd vragen dat er een proces-verbaal wordt opgesteld. In dat geval kan de rechter, in functie van de bewijselementen, het bedrag van de boete verminderen.

Ook situaties waarbij chauffeurs lange tijd in hun vrachtwagen wonen (een ander aspect van sociale dumping) worden aangepakt. Wie 'het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen' overtreedt, krijgt een boete van 1.800 euro. Ook hier wordt het voertuig geïmmobiliseerd wanneer de onmiddellijke inning niet meteen wordt betaald.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]