Schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico

Voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals diabetici of (voormalige) kankerpatiënten is het vaak niet eenvoudig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten als ze een hypotheeklening aangaan. Vaak moeten ze een behoorlijke bijpremie betalen of weigert de verzekeraar het risico. Om ervoor te zorgen dat het voor deze personen toch mogelijk wordt om een schuldsaldoverzekering aan te gaan, en op die manier een eigen woning kunnen verwerven of verbouwen, kwam er in 2010 de zogenaamde wet Partyka, die tot op heden echter nog niet in werking was getreden. Een koninklijk besluit regelt nu de uitvoering van de wet, die ten laatste op 1 januari 2015 van kracht wordt.

Het doel van de wet Partyka is om de schuldsaldoverzekering toegankelijker en transparanter te maken voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico. De wettelijke regeling is van toepassing op schuldsaldoverzekeringen voor de dekking van een hypothecair krediet dat wordt aangegaan voor het verwerven of verbouwen van de enige eigen woning.

Uitwerking

Als een verzekeraar een schuldsaldoverzekering weigert, een medische bijpremie vraagt of bepaalde risico's uitsluit wegens de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde, zal hij hij zijn keuze op een gedetailleerde manier meten (kunnen) motiveren. Er zijn strikte antwoordtermijnen voorzien.

Als een kandidaat-verzekeringsnemer niet akkoord gaat met de medische bijpremie, moet de verzekeraar het dossier ter evaluatie voorleggen aan een herverzekeraar. Indien de herverzekeraar besluit dat een lagere bijpremie aan de orde is, moet de verzekeraar zijn voorstel in die zin aanpassen.

De medische vragenlijst moet vooraf worden goedgekeurd door het “Opvolgingsbureau voor de tarifering” en mag geen vragen bevatten over het strikte privéleven (seksualiteit, hobby's, buitenlandse reizen, beroepsleven).

Opvolgingsbureau en Compensatiekas

Als een verzekeraar een schuldsaldoverzekering weigert, een medische bijpremie vraagt die hoger is dan 75% van de basispremie of bepaalde risico's uitsluit wegens de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde, kan de kandidaat-verzekeringsnemer een herevaluatie vragen bij het “Opvolgingsbureau voor de tarifering”

Dit opvolgingsbureau is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de verzekeraars, een vertegenwoordiger van patiënten en een van de consumenten, en wordt voorgezeten door een onafhankelijk magistraat.

Bovendien werd een Compensatiekas werd opgericht die het deel van de bijpremie op zich zal nemen dat meer bedraagt dan 125% van de basispremie. De tussenkomst van de Compensatiekas is beperkt tot 800% van de basispremie.

De nieuwe regeling treedt volledig in werking op het moment dat het Opvolgingsbureau van start kan gaan, wat ten laatste op 1 januari 2015 moet zijn.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]