Assuralia doet eigen voorstellen aan pensioencommissie

Begin juni publiceerde de Commissie Pensioenhervorming hun rapport omtrent het wettelijk pensioen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, stelt dat het rapport talrijk interessante pisters bevat, maar dat de tweede en de derde pensioenpijler evenzeer aandacht verdienen in het kader van een globale pensioenhervorming. Daarom formuleert Assuralia zelf ook een aantal voorstellen.

Het rapport van de Pensioencommissie bevestigt het belang van het aanvullend pensioen, en dat dit moet uitgediept en verbreed moet worden, wat Assuralia toejuicht. Mogelijke stimuli voor de uitkering in rente in plaats van kapitaal verdienen eveneens verdere uitwerking.

Andere pistes vind de beroepsvereniging dan weer minder geslaagd, zoals het voorstel om het aanvullend pensioenkapitaal extra te belasten in functie van de hoogte ervan. “De spelregels mogen en cours de route niet gewijzigd worden. Het vertrouwen van de mensen in de aanvullende pensioenformules mag niet beschaamd worden. Een hogere taxatie dreigt vele deelnemers te ontmoedigen en staat haaks op de beoogde verbreding en stimulering van de tweede pijler!”

De verzekeraars hebben zelf een aantal voorstellen uitgewerkt met betrekking tot de aanvullende pensioenen, om zo het werk van de pensioencommissie aan te vullen.

De sociale partners moeten, conform de filosofie van de pensioencommissie, een belangrijke en stimulerende rol vertolken door de loonnorm en de index (deels) te gebruiken voor de financiering van aanvullende pensioenplannen.

Wie via zijn werkgever niet de kans krijgt om een aanvullend pensioen op te bouwen, moet de kans krijgen om dit op vrijwillige basis te doen binnen eenzelfde fiscaal regime. Volgens een enquête van Assuralia is 63% van de burgers dit idee genegen.

De nieuwe regering moet de verplichte gewaarborgde rentes van 3,25% en 3,75% in de wet aanvullende pensioenen afstemmen op de financiële realiteit. Deze rendementen ontmoedigen werkgevers om te investeren in aanvullende pensioenen.

Het individuele pensioensparen (derde pijler) moet versterkt en/of gevrijwaard worden. De pensioencommissie ziet te weinig het belang in van dit instrument.

De aanvullende pensioenen voor zelfstandigen kunnen gesteund worden door bijkomende flexibiliteit te creëren om extra stortingen te doen.

20.04.2020

Autokeuring in Vlaanderen komt weer op gang Read more

14.04.2020

Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2020 Read more

30.03.2020

Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring Read more

26.03.2020

De Belgische verzekeringssector levert inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis het hoofd te bieden Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]