Elektrische fietsen: fiets of bromfiets?

De elektrische fiets is al langer een begrip in ons verkeer. Oorspronkelijk diende de fiets met elektrische trapondersteuning vooral voor oudere of minder bewegelijke mensen. Deze fietsen evolueren echter meer en meer, waardoor ze ook steeds harder en harder kunnen gaan. Vandaag kan je vrij een zogenaamde ‘speed pedelec’ aanschaffen. Maar waar ligt het onderscheid tussen een fiets en een bromfiets?

Wat zegt Europa?

De Europese Richtlijn 2002/24/EG betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motoren is niet van toepassing voor rijwielen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen. Voor deze fietsen moet de fabrikant dus geen goedkeuring vragen. Deze fietsen krijgen dan ook geen gelijkvormigheidsattest bij de levering meegeleverd.

België past deze Richtlijn toe. De bestuurders van een dergelijk tuig zijn gebonden aan dezelfde regels als deze voor de 'klassieke' fietsers.

Bromfiets

Is het vermogen groter, of blijft de trapondersteuning aanwezig bij een hogere snelheid, dan is er sprake van een bromfiets. Is het vermogen groter dan 4 kW, is er sprake van een 'motorfiets'. Dit is tevens het geval van zodra met de hulp van om het even welke motor een snelheid van meer dan 45 km/uur kan worden gehaald.

Gehomologeerde valhelm

De bestuurder van een elektrische fiets waarbij de elektrische motor blijft assisteren bij een snelheid van 25 km/uur, moet dus verplicht een gehomologeerde valhelm dragen. Deze helm draagt het keurmerk E4. Wat bijvoorbeeld niet het geval is bij de helm die wielrenners graag gebruiken.

Afhankelijk van de snelheid die kan gehaald worden door de combinatie van spierkracht en elektrische motor, krijgen we te maken met een bromfiets klasse A, dan wel een bromfiets klasse B. In het geval van een bromfiets klasse B is uiteraard een rijbewijs nodig. Minstens een rijbewijs voor de categorie AM. De chauffeur moet minimaal 16 jaar oud zijn.

Het onderscheid tussen een klasse A en een klasse B is ook van belang om zijn plaats op de weg te kennen. Waar het rijden op het fietspad voor de klasse A meestal de regel is, is dit voor de klasse B soms verboden.

Verzekeringen

En hoe zit het met de verzekeringsplicht?

Moet de elektrische fiets verplicht verzekerd worden? Volgens de wet is er een verzekeringsplicht voor rijtuigen die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven. De elektrische fiets is echter een wat bijzonder voertuig. De aandrijving start immers maar wanneer er ook met de pedalen getrapt wordt, en in principe stopt de motorassistentie zodra men terug stopt met trappen. Zonder de aanwending van enige spierkracht (trappen met pedalen of afstoten) zal de elektrische fiets geen snelheid kunnen ontwikkelen. Voor elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/u is er dus geen verzekeringsplicht.

Voor fietsen waar de elektrische motor blijft ondersteunen boven 25 km/u is dit echter wel het geval. Bij de aankoop van een dergelijke fiets dient er een gelijkvormigheidsattest te worden afgeleverd, waardoor de fiets kan worden ingeschreven als bromfiets.

Zwakke weggebruiker

De bestuurder van een elektrische fiets blijft een zwakke weggebruiker en kan zich bij een ongeval met letsels beroepen op de objectieve aansprakelijkheid op basis van artikel 29bis van de WAM-wet.

29.06.2018

Arbeidsongevallen bij uitzendkrachten Read more

27.06.2018

Geïndexeerde tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018 Read more

25.06.2018

Verplichte verzekering tegen insolvabiliteit reisprofessionals Read more

04.06.2018

Met de wagen naar Turkije Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]