Arbeidsongevallenregeling voor scheepsjongens staat op punt

Er komt juridische zekerheid over de toepassing van de arbeidsongevallenwet op scheepsjongens die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een KB van 27 mei 2014 voorziet namelijk in een gelijkstelling van scheepsjongens met leerlingen. Het treedt in werking op 14 augustus 2014

Zeeman

Artikel 80 van de arbeidsongevallenwet omschrijft hoe men het basisloon vastlegt wanneer een minderjarige zeeman of een leerling een dodelijk arbeidsongeval of een ongeval met blijvende invaliditeit krijgt.

Er moest ook een KB komen dat de arbeidsongevallenregeling voor scheepsjongens afstemt op het algemene regime. Maar de Raad van State gaf een negatief advies over de ontwerptekst. Om dit probleem op te lossen heeft de wetgever expliciet de mogelijkheid voorzien om bij koninklijk besluit de categorieën van zeelieden te omschrijven die in dit kader gelijkgesteld worden met leerlingen.

Gelijkstelling

Het KB van 27 mei 2014 bepaalt dat voor de toepassing van artikel 80 van de arbeidsongevallenwet de scheepsjongens die geen 20 jaar oud zijn en die ten laste zijn van het Fonds voor scheepsjongens worden gelijkgesteld met leerlingen. In dit geval wordt de dag waarop de scheepsjongen de leeftijd van 20 jaar bereikt met het einde van de leerovereenkomst gelijkgesteld.

Bij een overlijden of een blijvende arbeidsongeschiktheid wordt de vergoeding voor de minderjarigen en de leerlingen berekend op het basisloon dat overeenstemt met de beroepscategorie waartoe ze zouden behoord hebben bij meerderjarigheid of bij het beëindigen van de leerovereenkomst. Dit aan boord van een schip van dezelfde categorie als dat waarop het slachtoffer aangemonsterd was.

Wanneer tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid de minderjarige meerderjarig wordt (of de leerovereenkomst stopt), wordt vanaf die datum het basisloon voor de berekening van de dagelijkse vergoeding op dezelfde manier bepaald.

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Read more

15.05.2018

Absenteďsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s Read more

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Read more

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]