Vermindering bijdragen voor ambtshalve aansluiting arbeidsongevallenverzekering

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan, bij specifieke verzachtende omstandigheden en onder toezicht van het beheerscomité, een vermindering toekennen van de bijdragen die de werkgever moet betalen bij een ambtshalve aansluiting.

Een werknemer moet vooraleer werk wordt verricht, verzekerd zijn bij een arbeidsongevallenverzekeraar. De werkgever die geen verzekeringscontract afsluit, moet een bijdrage voor ambtshalve aansluiting betalen voor iedere werknemer die in dienst is of is geweest tijdens een kalendermaand. Die bijdrage is forfaitair en kan veel meer bedragen dan de verzekeringspremie die berekend wordt op basis van het werkelijk risico dat men dekt.

De wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving heeft daar aan toegevoegd dat een KB de bijdrage bij verzuim van verzekeringscontract kan verminderen. De wetgever heeft dus een wettelijke basis gecreëerd die toelaat om het bedrag van de bijdrage wegens ambtshalve aansluiting te verminderen binnen de arbeidsongevallenregeling. Ook een vrijstelling is mogelijk.

De nieuwe bevoegdheidsbepaling zou pas in werking treden op 31 december 2015, maar bij KB kan men die datum naar voor schuiven. En dat is wat nu gebeurt. Het KB van 27 mei 2014 pint die datum van inwerkingtreding namelijk vast op 1 september 2014.

Behartigenswaardige gevallen

Het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen kan in behartigenswaardige gevallen een vermindering toekennen van de bijdragen die verschuldigd zijn door de werkgevers die geen verzekeringscontract afsluiten bij een verzekeringsonderneming.

Dit is mogelijk wanneer het comité bij eenparige en gemotiveerde beslissing stelt dat:

de niet-verzekering niet te wijten is aan een fout of een nalatigheid van de werkgever, of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden;

ofwel het in te vorderen bedrag buitenmaats is in vergelijking met de ernst van de inbreuk;

ofwel de vermindering uitzonderlijk gerechtvaardigd kan worden om dwingende redenen van federaal of regionaal economisch belang.

20.02.2017

Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers Read more

14.02.2017

Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens Read more

10.02.2017

Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen Read more

06.02.2017

Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]