Daling arbeidsongevallen in de privésector in 2013

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald.

Alles samen werden er in de privésector in België 150.519 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en op de weg naar en van het werk) geregistreerd. Dat is een daling van 4,2% in vergelijking met 2012. En dat terwijl de tewerkstelling is gestegen met 1,1%.

Die daling zien we vooral bij het aantal ongevallen op de arbeidsplaats. Dat is met 6,2% gedaald naar 126.726 ongevallen. Het aantal arbeidsongevallen op de weg naar en van het werk is daarentegen gestegen met 8,1% tot 23.793 ongevallen.

Meer dodelijke ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

In 2013 waren er 72 ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met een dodelijke afloop. Dat zijn er 5 meer dan in 2012 (zie tabel 1). Die stijging zien we hoofdzakelijk in het aantal verkeersongevallen, dat in 2013 is verdubbeld in vergelijking met 2012.

Ongevallen op de weg naar en van het werk

De stijging van het aantal ongevallen op de weg naar en van het werk heeft te maken met de slechte weersomstandigheden in januari (13 sneeuwdagen tegenover 3 in januari 2012) en in maart (11 sneeuwdagen tegenover 1 in maart 2012). In totaal werden tijdens die 2 maanden 2.349 ongevallen meer geregistreerd dan in dezelfde periode in 2012.

Het arbeidsongevallenrisico evolueert globaal genomen duidelijk gunstig

Het Fonds heeft de evolutie van de arbeidsongevallenfrequentie tussen 1985 en 2013 onderzocht in functie van de evolutie van de tewerkstelling en de economie in België (zie fig. 2). Een belangrijke verklaring voor het dalende aantal ongevallen ligt in de verschuiving van een industriële economie naar een maatschappij die gericht is op diensten aan ondernemingen en aan de gemeenschap. Die gunstige evolutie is, net als de verandering van het economische landschap, lang voor 1985 ingezet en duurt nog altijd voort.

Verder heeft het Fonds ook de evolutie tussen 2005 en 2010 bestudeerd van de ernstige ongevallen waaraan het slachtoffer een blijvende ongeschiktheid heeft overgehouden. Het heeft daarvoor bekeken in welke mate die ongevallen waren geregeld in de loop van de drie jaren die zijn gevolgd op het jaar van het ongeval. Op die manier kunnen de gevolgen van de ongevallen preciezer worden geanalyseerd. Het duurt immers vaak meerdere jaren voor de gevolgen van het ongeval zijn gestabiliseerd. Uit die analyse blijkt dat zowel het aantal ongevallen dat wordt geregeld met een definitieve blijvende ongeschiktheid gedaald is in de periode van 2005 tot 2010.

"De dalende tendens in het aantal arbeidsongevallen zet zich met andere woorden door in ons land" reageert Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met beroepsrisico's. "Die daling is te danken aan de arbeidsongevallenwetgeving en de preventiemaatregelen die werden genomen. We moeten daar trots op zijn en tegelijk onze inspanningen voortzetten. Sinds 1 januari 2014 wordt de informatie over de ongevallen in de publieke sector overigens elektronisch doorgegeven aan het Fonds, zoals dat al gebeurde voor de ongevallen in de privésector. Daardoor zullen we ons binnenkort een duidelijk beeld kunnen scheppen van het arbeidsongevallenrisico voor alle werknemers".

U kunt het verslag over 2013, de studie en alle geactualiseerde gegevens terugvinden op de website van het Fonds voor arbeidsongevallen.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]