Politie zet zeevarenden onder invloed op non-actief

De politie kan zeevarenden onderwerpen aan alcoholtests en drugscontroles. Personeel onder invloed mag gedurende een aantal uur niet meer werken. Dit staat voortaan uitdrukkelijk in het KB van 24 mei 2006 over de vaarbevoegdheidsbewijzen van zeevarenden.

De officieren van gerechtelijke politie (hulpofficieren van de procureur des Konings) en het personeel van het operationeel kader van de federale en lokale politie kan iedereen met een vaarbevoegdheidsbewijs, bekwaamheidsbewijs of schriftelijk bewijs (uitgereikt volgens de bepalingen uit het KB van 4 september 2014) die actief dienst doet op een zeeschip dat de Belgische vlag voert, onderwerpen aan een ademtest. Bij een alcoholconcentratie van ten minste 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,51 promille) volgt een ademanalyse. Wanneer daaruit een alcoholpercentage van minstens 0,22 en minder dan 0,35 milligram (0,8 promille) blijkt, krijgt de betrokkene een dienstverbod van 3 uur. Dat is ook het geval wanneer de ademanalyse niet kan worden uitgevoerd, maar de ademtest wel een concentratie tussen 0,22 en minder dan 0,35 milligram heeft aangewezen.

Bij hogere alcoholconcentraties mag de betrokkene gedurende 6 uur niet werken. Dat dienstverbod is ook van toepassing wanneer iemand de test of analyse weigert of wanneer ze niet konden worden uitgevoerd om een andere reden en de betrokkene duidelijk tekenen van alcoholopname vertoont. Wanneer er sprak is van intoxicatie wordt een dienstverbod van 12 uur opgelegd.

Alleen wanneer uit een nieuwe ademtest of ademanalyse blijkt dat de alcoholconcentratie onder de 0,22 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht is gedaald, mag de betrokkene opnieuw aan het werk. Is er nog steeds een te hoge concentratie dan wordt het dienstverbod verlengd.

Naast een alcoholcontrole kunnen ook speekseltests en speekselanalyses worden uitgevoerd om eventueel druggebruik na te gaan. De politie zal eerst aan de hand van een gestandaardiseerde checklist nagaan of er tekenen zijn van recent gebruik van THC, amfetamine, MDMA, morfine of 6-acetylmorfin , cocaïne of benzoylecgonine. Wanneer dat het geval is, volgt een speekseltest. Duidt de speekseltest op recent gebruik mag de betrokkene gedurende 12 uur niet werken. Bovendien wordt een speekselanalyse afgenomen. Een negatieve speekseltest is vereist vooraleer iemand terug aan het werk mag, anders wordt het dienstverbod verlengd.

De bepalingen maken deel uit van het KB van 4 september 2014 dat zowel het KB van 24 mei 2006 over de vaarbevoegdheidsbewijzen voor zeevarenden als het KB van 20 juli 1973 op het zeevaartinspectiereglement wijzigt. De bepalingen gelden sinds 4 juli 2014.

Het KB van 24 mei 2006 is alleen van toepassing is op zeevarenden die dienst doen op zeeschepen die gerechtigd zijn de Belgische vlag te voeren, met uitzondering van

oorlogsschepen, hulpschepen voor de marine of andere zeeschepen die eigendom zijn van of geëxploiteerd worden door België en die uitsluitend worden gebruikt voor een niet-commerciële overheidsdienst;

vissersvaartuigen;

pleziervaartuigen andere dan commerciële pleziervaartuigen;

houten zeeschepen van primitieve bouw.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]