Verzekering arbeidsongevallen van huispersoneel volstaat vaak niet meer

Wie huispersoneel te werk stelt moet vanaf 1 oktober 2014 via Dimona aangifte doen vooraleer arbeid wordt verricht.

Volgens de Conventie voor waardering van het werk moet huispersoneel beschermd worden door de sociale zekerheid zoals ander werknemers.

Op 1 oktober 2014 valt de vrijstelling van RSZ weg voor de dienstboden. Praktisch betekent dit dat wie huispersoneel in dienst heeft, een aangifte bij Dimona moet doen. Dat betekent dat de werkgever eerst een ondernemingsnummer moet aanvragen. De verzekering die het huispersoneel dekt moet uiteraard behouden blijven.

Volgens het verslag aan de Koning blijft echter sommige occasionele arbeid geen huisarbeid.

Artikel 16, 2e lid van het KB van 28 november 1969 bepaalt dat vanaf 1 oktober 2014 occasionele arbeid:

“de activiteit of activiteiten verricht ten behoeve van een huishouden van de werkgever of zijn gezin, met uitzondering van manuele huishoudelijke activiteiten, voor zover de werknemer deze occasionele activiteiten binnen deze huishouding niet beroepsmatig en geregeld ontplooit, hiervoor van de werkgever slechts een beperkte vergoeding ontvangt en voor zover de activiteit niet meer bedraagt dan acht uur per week bij één of meerdere werkgevers.

Worden hierdoor onder meer als occasionele arbeid beschouwd: babysitting of bv. het gezelschap houden van oudere personen, boodschappen doen voor of chauffeur van minder mobiele personen,... voor zover het niet de bedoeling is dat deze activiteit(en) professioneel worden ontplooid. Het betreft hier eerder sociale of vriendendiensten waarvoor een kleine vergoeding wordt betaald.

Manuele huishoudelijke arbeid kan dus bijgevolg onder geen enkele omstandigheid beschouwd worden als occasionele arbeid en wordt dus in alle gevallen onderworpen aan de sociale zekerheid. Het gaat hier veelal om poets- en/of tuinhulpen.”

Gratis onderhoud aan huis of tuin, verricht door de gezinsleden, aan het eigen huis, bij de ouders of bij de kinderen, is niet aan deze regelgeving onderworpen.

24.04.2018

Verzekeraars betalen minder vaak uit bij arbeidsongeval Read more

13.04.2018

20% meer langdurig zieken op 4 jaar tijd Read more

05.04.2018

Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler Read more

03.04.2018

Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]