Nog altijd weinig zelfstandigen vergoed door het Asbestfonds

Sedert het ontstaan van het Asbestfonds (AFA) in 2007 zijn er maar weinig zelfstandigen die een vergoeding aanvragen. Slechts 3,3% van alle erkende slachtoffers bij het AFA is als zelfstandige in aanraking gekomen met asbest.

Op 1 april 2007 werd het AFA opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) met als doel de slachtoffers van asbestziekten te vergoeden. Het gaat zowel om slachtoffers die professioneel aan asbest zijn blootgesteld (75,5% in de privésector, 4,8% in de publieke sector en 3,3% als zelfstandige) als om slachtoffers die niet-professioneel (16,4%) met asbest in contact zijn gekomen.

Vergoeding

De ziekten die het AFA vergoedt:

Mesothelioom: Een kwaadaardige tumor aan het borstvlies of buikvlies. De ziekte is heel ernstig en de levensverwachting neemt er sterk door af.

Asbestose: Een ademhalingsziekte veroorzaakt door een cumulatieve toename van asbestvezeltjes in de longen. De diffuse bilaterale pleurale verdikkingen worden met asbestose gelijkgesteld.

Ondanks het feit dat de gevaren van asbest de laatste jaren regelmatig in de media zijn opgedoken, blijken toch nog heel wat zelfstandigen het AFA niet goed te kennen. 3,3% van alle slachtoffers zijn als zelfstandige aan asbest blootgesteld, terwijl dit percentage 75,5 bedraagt voor de privésector. Nochtans zijn heel wat zelfstandigen - net zoals de werknemers uit de privésector - in het verleden blootgesteld geweest aan asbest in diverse sectoren van de arbeidsmarkt (dak- en afbraakwerken, opslag van materialen, verkoop en distributie van producten in vezelcement, plaatsen en onderhoud van verwarmingstoestellen, schrijnwerkerij,...).

Het AFA vergoedt de slachtoffers van mesothelioom door een forfaitair bedrag van 1.500 euro per maand uit te keren (1.723,05 euro volgens de meest recente index). Dit is volledig cumuleerbaar met andere sociale voordelen. Slachtoffers van asbestose krijgen een maandelijks bedrag dat bestaat uit 15 euro per % toegekende lichamelijke ongeschiktheid (17,23 euro volgens de meeste recente index). Deze vergoeding zal met de helft verminderd worden indien het slachtoffer voor dezelfde aandoening binnen het Fonds voor beroepsziekten wordt vergoed. In het geval van een overlijden ten gevolge van één van deze ziekten, ontvangen de nabestaanden een kapitaal dat in één keer wordt uitbetaald. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van hun band met de overledene en van de aard van de asbestgerelateerde ziekte.

Sinds 1 april 2014 hebben zelfstandigen ook recht op een tussenkomst voor de hulp van een andere persoon. Het gaat om een bedrag van 1559,38 euro per maand voor een voltijdse hulp en 779,69 euro voor een halftijdse hulp. Daarnaast hebben ze nu ook recht op een terugbetaling van het remgeld voor de gezondheidszorgen die ze nodig hebben. Dit alles uiteraard op voorwaarde dat ze deze bedragen al niet eerder hebben gekregen in het kader van een beroepsziektevergoeding.

Bent u een zelfstandige met ademhalingsmoeilijkheden en denkt u dat u in aanraking bent geweest met asbest, aarzel dan niet contact op te nemen met uw arts.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Asbestfonds (AFA).

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]